Sagsbehandling

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har et særligt Veteransekretariat, som tager sig af sager om tidligere udsendte statsansatte – blandt andet soldater. Medarbejderne i sekretariatet er specielt uddannet i at håndtere netop denne type sager.

Veteransekretariatet er skabt, fordi sagerne om veteraner ofte er meget komplekse og samtidig mere ”håndholdte” i sammenligning med de øvrige sager i AES. Fx kan det være nødvendigt med en mere omfattende personlig kontakt til den tilskadekomne.