Skader sket under aktivering

Ifølge bestemmelser i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats betaler kommunerne erstatning for ulykker og sygdomme, der skyldes visse former for aktivering. Det indebærer, at kommunerne afgør, om en tilskadekommen borger er omfattet af disse bestemmelser.

Virksomheden, hvor aktiveringen finder sted, skal anmelde ulykker og sygdomme i forbindelse med aktivering efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, til den kommune, der har formidlet aktiveringen.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring tager stilling til eventuel godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne samt erstatning til efterladte efter anmodning fra kommunen i hvert enkelt tilfælde.

Anmeldelse kan ikke foretages gennem EASY, men skal foretages ved brug af de nedenstående blanketter.

Blanketter til anmeldelse af skader sket i aktivering: