Skader sket under aktivering

Ifølge § 191 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats betaler kommunerne erstatning for ulykker og sygdomme, der skyldes deltagelse i tilbud om virksomhedspraktik, nytteindsats samt vejledning og opkvalificering.

Det betyder, at kommunen er sikringspligtig både for ulykker og sygdomme, der skyldes deltagelse i aktivering.

Kommunerne skal derfor betale udgifter til sagsbehandling m.v. og til erstatning både i sager om ulykker og i sager om sygdomme.

Virksomheden eller aktiveringsstedet, hvor aktiveringen finder sted, skal anmelde ulykker og sygdomme, der antages af være forårsaget af deltagelse i aktivering til den kommune, der har formidlet aktiveringen.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring tager stilling til eventuel godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne samt erstatning til efterladte efter anmodning fra kommunen i hvert enkelt tilfælde.

Kommunerne må betale behandlingsudgifter og undlade at oversende dette til afklaring hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det følger af § 5, stk. 2 i bekendtgørelsen om erstatning til uddannelsessøgende og af § 142, stk. 3 i aktiveringsbekendtgørelsen.

Anmeldelse kan ikke foretages gennem EASY, men skal foretages ved brug af de nedenstående blanketter.

Blanketter til anmeldelse af skader sket i aktivering: