AES’ praksisbeskrivelser er blevet opdateret

D. 1. januar 2020 blev arbejdsskadesikringsloven ændret. AES' praksisbeskrivelser er opdateret i henhold til lovændringen - bl.a. som følge af en principmeddelelse fra Ankestyrelsen.

En praksisbeskrivelse er AES’ beskrivelse af, hvordan vi i praksis fortolker arbejdsskadesikringsloven, når vi afgør arbejdsskadesager.

Praksisbeskrivelserne indeholder blandt andet en lang række eksempler på, hvordan forskellige typer skader er anerkendt eller afvist.

Hvad er opdateret?
Praksisbeskrivelserne er nu opdateret med seneste praksis omkring ulykkesbegrebet, der trådte i kraft 1. januar 2020 – blandt andet er Ankestyrelsens principmeddelelse 38-20 om sagsoplysning indarbejdet.

Læs mere om betydningen af lovændringen

Læs de opdaterede praksisbeskrivelser
De opdaterede praksisbeskrivelser gælder for skader sket efter 1. januar 2020. Der gælder et andet sæt praksisbeskrivelser for skader sket før denne dato.

Du finder de opdaterede praksisbeskrivelse her.