Fortsat mulighed for genoptagelse i PTSD-sager - status for genoptagelser siden juni 2021

Det er fortsat muligt at få genoptaget en sag om PTSD, hvis den har været afvist, fordi der ikke var tidsmæssig sammenhæng mellem hændelse og PTSD. Her kan du læse mere om genoptagelsesmuligheder og status på disse sager.

Baggrund
AES udsendte den 29. juni 2021 en nyhed vedrørende mulighed for genoptagelse af sager vedrørende PTSD, som følge af en ny medicinsk udredningsrapport om blandt andet den tidsmæssige sammenhæng mellem traumatiske hændelser og udvikling af PTSD og som følge af dom afsagt af Vestre Landsrets i juni 2020.

Du kan læse nyheden her

Den medicinske udredningsrapport konkluderede, at de fleste, som rammes af PTSD, udvikler nogle symptomer på PTSD indenfor det første år efter de traumatiske hændelser.

Ifølge rapporten kan der dog gå op til 3-10 år, før PTSD er fuldt udviklet. Det betyder, at sager, som ikke opfylder det tidsmæssige krav i fortegnelsen over erhvervssygdomme, nu kan forelægges for Erhvervssygdomsudvalget til behandling, hvis de første symptomer på PTSD er opstået indenfor det første år efter den traumatiske hændelse og PTSD er fuldt udviklet op til mellem 3-10 år efter hændelsen.

Dette gælder ikke kun veteransager, men alle sager om PTSD.

AES følger også fortsat Vestre Landsrets dom i en konkret sag i juni 2020. Det betyder, at også de sager, som opfylder dommens kriterier, og hvor der går op til 15 år mellem de belastende begivenheder og udviklingen af symptomer på PTSD, kan forelægges. 

Se også nyheden om de justerede rammer i forelæggelsespraksis, som følge af udredningsrapport og Vestre Landsrets dom her

Status

Status på genoptagelsessager er følgende:

AES har siden juni 2021 modtaget 49 anmodninger om genoptagelser vedrørende PTSD.

Du kan få din sag genoptaget, hvis anerkendelse af PTSD tidligere er afvist af AES, fordi der ikke var tidsmæssig sammenhæng mellem den traumatiske hændelse og udviklingen af PTSD. Muligheden for genoptagelse gælder i alle afgjorte arbejdsskadesager om PTSD.

Hvad skal du gøre?

Du skal sende en e-mail til AES på aes@atp.dk, hvor du skriver dit cpr-nummer, og at du ønsker, at din sag skal genoptages. Du kan også få hjælp af din fagforening eller din advokat. Hvis du er i tvivl, kan du ringe til os på tlf.: 72 20 60 00 (Mandag fra kl. 9-15 og tirsdag til fredag fra kl. 9-12).

Herefter vil AES vurdere, om din sag kan genoptages med henblik på forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget eller ej.