Nu kan du på borger.dk læse om uddannelse efter arbejdsskade

Fra den 1. januar 2024 introduceres en ny økonomisk støtteordning, der skal hjælpe personer med arbejdsskader tilbage i job gennem uddannelse. Få viden på borger.dk.

I samarbejde med Arbejdstilsynet har vi i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring udarbejdet vejledningsmateriale om uddannelsesgodtgørelse, som træder i kraft 1. januar 2024. 

Du finder informationen på borger.dk/aes-uddannelse.

Siderne er først og fremmest tiltænkt personer, der potentielt er i målgruppen for uddannelsesgodtgørelse, og som har brug for mere viden for at beslutte, om uddannelsesgodtgørelse er interessant for dem. 

Professionelle aktører, der vejleder borgere med arbejdsskader, kan med fordel også besøge siderne og henvise til dem.

Vejledning i et klart sprog

Vores ambition er at vejlede i et forståeligt sprog, der skaber klarhed om både rammerne og forløbet. 

Derfor får du bl.a. svar på, hvilke betingelser man skal opfylde for at kunne få uddannelsesgodtgørelse. Du kan også læse om, hvordan man søger om uddannelsesgodtgørelse, hvad AES og jobcenterets rolle er, forstå hvilke uddannelser der er omfattet og følge en trin-for-trin-guide om forløbet. 

Da der er tale om en helt ny ydelse, har vi også samlet en oversigt over de spørgsmål og svar, som vi forventer, at mange vil stille. Oversigten justeres løbende i takt med, at vi får erfaringer med ydelsen. 

Giv os din feedback 

Vi er interesserede i, at siderne opfylder modtagers behov og forventninger til vejledning. Derfor hører vi meget gerne fra dig, hvis du har feedback. 

På borger.dk kan du nederst på siden klikke på den mørkeblå feedback boks. Her kan du vurdere indholdet på en 5 trins smiley-skala, og du kan skrive en kommentar til os. 

Læs også