Redegørelsen om udviklingen på erhvervssygdomsområdet i 2019 er klar

Den årlige redegørelse om udviklingen på erhvervssygdomsområdet beskriver de drøftelser, som Erhvervssygdomsudvalget og AES har haft i løbet af året, og indeholder statistik om de sager, som udvalget har behandlet i 2019.

I 2019 har Erhvervssygdomsudvalget behandlet 254 konkrete sager - heraf blev 218 sager indstillet til anerkendelse, mens 36 sager blev indstillet til afvisning. Derudover er 12 sager blevet udsat eller trukket fra behandling på mødet.

Der blev i 2019 afholdt et principielt møde i Erhvervssygdomsudvalget. De øvrige møder blev aflyst bl.a. fordi forskningsrapporter o.l. var blevet forsinket.

De væsentligste principielle drøftelser, som AES og Erhvervssygdomsudvalget har haft i 2019 handlede om de to temaer:

  • Psykiske sygdomme
  • Kræftsygdomme

Drøftelserne for anerkendelse af kræftsygdomme relateret til svejsning, molybdæn trioxid og indium tin oxid førte til optagelse af modermærkekræft (melanom) i øjet efter udsættelse for UV-stråling ved svejsning i metal på såvel den aktuelle som gamle fortegnelse over erhvervssygdomme.

Læs redegørelsen her

Fakta: Hvad laver Erhvervssygdomsudvalget?

Erhvervssygdomsudvalget har til opgave at indstille, hvilke sygdomme der kan blive optaget på erhvervssygdomsfortegnelsen. Når en sygdom er på erhvervssygdomsfortegnelsen, kan AES anerkende den som en arbejdsskade.

Erhvervssygdomsudvalget behandler også konkrete arbejdsskadesager, og kan her indstille sygdomme, som ikke er på erhvervssygdomsfortegnelsen, til anerkendelse.