Tal for anmeldte og anerkendte arbejdsskader relateret til COVID-19 (uge 45)

AES har nu modtaget i alt 10.543 anmeldelser om arbejdsskader relateret til COVID-19.

De 10.543 anmeldelser omfatter dels sager om selve sygdommen, dels sager om fx allergi som følge af brug af værnemidler. Tallet er opdateret pr. 8. november 2021.

Af hensyn til anonymitet offentliggør AES ikke det samlede antal afgjorte sager på nuværende tidspunkt – herunder de samlede tal for anerkendte og afviste sager.

Udover sager om smitte med COVID-19 modtager AES løbende anmeldelser om andre sygdomme relateret til pandemien. De afviste sager drejer sig ikke om diagnosen COVID-19, men om øvrige sager relateret til pandemien, samt om sager hvor tilskadekomne, trods rykkere, ikke har svaret på AES’ spørgeskema om de nødvendige oplysninger i sagen.

Læs uddybning af tallene her (pdf)

Mere information
På vores side om COVID-19 og arbejdsskader finder du yderligere information om reglerne for arbejdsskadeerstatning i forbindelse med COVID-19:

Yderligere information om COVID-19 som arbejdsskade