Sagsbehandlingstider for private erstatningssager

I Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) har vi fokus på at afslutte den enkelte sag så hurtigt som muligt samtidigt med, at vi også prioriterer at afgive udtalelser i vores ældste sager.

Vi opgør vores sagsbehandlingstider som gennemsnit af alle sager. Der er stor variation i sagerne, og sagsbehandlingstiden vil afhænge af de konkrete forhold i den enkelte sag. Derfor vil sagsbehandlingstiden for nogle sager være kortere, ligesom den for andre sager vil være længere.

 

Type af vejledende udtalelser Aktuel sagsbehandlingstid 2023 - 1. kvartal
(Gennemsnit for afsluttede sager)
Prognose for 2023
(Gennemsnit for afsluttede sager)
Alle udtalelser 16 måneder (Ingen prognose)
Kun mén 15 måneder 14-16 måneder
Inklusive tab af erhvervsevne 26 måneder 30-32 måneder
Til brug i retssager* (Opgøres ikke)  

*Vi tilstræber at afgive udtalelse inden retssagen, forudsat at vi får besked i god tid om, hvornår sagen er berammet
 

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid

I figuren nedenfor vises den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de private erstatningssager, der er afsluttet. I figuren kan man således følge udviklingen i sagsbehandlingstiden. Sagsbehandlingstiden tælles fra den dato, hvor vi modtager anmodning om udtalelse i en privat erstatningssag til den dato, hvor vi afgiver vores udtalelse og sagen bliver afsluttet.

Sagsbehandlingstiden er udtryk for den gennemsnitlige tid det tager at udarbejde en udtalelse om henholdsvis mén og tab af erhvervsevne. Der er sager, der afgøres hurtigere, men også sager, der er under behandling i længere tid, før der kan laves en udtalelse. 

Sagsbehandlingstid P-sager Q1 2023