Statistik om private erstatningssager

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring udarbejder hvert år statistik for de private erstatningssager. 

Årsstatistikken giver et samlet billede af de private erstatningssager, som AES afgiver udtalelser i og er blandt andet opgjort på type af sag og skade, alder, køn og geografisk placering i landet.

Sager ind og sager ud

AES bliver hvert år brugt som ekspert i sager, der hører til i et andet regi end vores, nemlig i sager om erstatningsansvar og i sager om private ulykkesforsikringer.

Det er sager, hvor parterne i en sag - forsikringsselskabet og borgeren - ikke kan blive enige om eksempelvis størrelsen på tabet af erhvervsevne.

I figuren nedenfor er der en oversigt over antallet af oprettede og afsluttede private sager.

Oprettede afsluttede P-sager Q1 2023