Fuldmagtskoder

De forskellige koder giver følgende rettigheder

Kode 11:

Fuldmagtshaveren får kopi af alle afgørelser i din sag, men får ikke kopi af de breve, vi sender til dig. Det vil sige, at fuldmagtshaveren ser afgørelser i sagen. For eksempel om vi anerkender sagen eller afviser den, men fuldmagtshaveren får ikke kopi af de ting, vi sender til dig i forbindelse med behandlingen af sagen. For eksempel, hvis vi beder dig om at blive undersøgt af en speciallæge, sender et spørgeskema eller beder dig om andre oplysninger i sagen. Denne fuldmagtstype anvendes normalt af arbejdsmedicinske klinikker, kommuner og pensionsmyndigheder.

Kode 21:

Fuldmagtshaveren får fremover kopi af udvalgte breve, som vi sender, og kopi af partshøringsbrev vedlagt kopi af de akter, som fuldmagtshaveren ikke tidligere har fået tilsendt. Fuldmagtshaveren får desuden ret til aktindsigt, til at klage og til at trække en klage over vores afgørelser, og til at bede om at genoptagelse af sagen. Fristen for at klage beregnes individuelt for hver modtager af afgørelsen. Det betyder, at tilskadekomne og fuldmagtshaver kan have forskellige frister for at klage afhængigt af måden, de har valgt at modtage post fra os på.

Kode 31:

Fuldmagtshaveren får i dette tilfælde alle partens beføjelser, som er retten til at: Få aktindsigt, blive partshørt, afgive udtalelse, bede om at sagen udsættes, få afgørelsen, anke afgørelsen, bede om genoptagelse og søge om, at erstatningen udbetales som en engangserstatning (kapitalisering). NB: Med kode 31 er fuldmagtshaveren partsrepræsentant. Det betyder, at fuldmagtshaveren overtager alle partsbeføjelserne, og at al brevveksling foregår med fuldmagtshaveren og ikke den tilskadekomne.

Kode 99:

Med kode 99 giver du fuldmagtshaveren adgang til at se alle ind- og udgående breve, herunder afgørelser i din sag gennem vores digitale aktindsigt ”Se Sag”. Fuldmagtshaveren får ikke en fysisk kopi af breve eller afgørelser. Fuldmagtskode 99 giver ikke fuldmagtshaveren rettigheder til at handle på dine vegne, som kode 21 og 31 gør det. Kode 99 er udelukkende en fuldmagt til at se breve og afgørelser i din sag. Der er også en beskrivelse af koderne i selve fuldmagten