Årsredegørelsen om udviklingen på erhvervssygdomsområdet i 2021 er klar

Den årlige redegørelse om udviklingen på erhvervssygdomsområdet beskriver de drøftelser, som Erhvervssygdomsudvalget og AES har haft i løbet af året, og den indeholder statistik om de sager, som udvalget har behandlet i 2021.

Der blev afholdt 11 møder om konkrete sager i løbet af 2021. Erhvervssygdomsudvalget behandlede på disse møder i alt 271 konkrete sager. Heraf var 232 af sagerne psykiske sygdomme, hvoraf 36 sager var sager om psykisk sygdom hos veteraner. De resterende 39 sager omhandlede sygdomme i bevægeapparatet, lunger og kræftsygdomme, hvoraf 9 var sager om brystkræft efter natarbejde.

233 sager blev indstillet til anerkendelse af udvalget, mens 27 blev indstillet til afvisning. Derudover blev 11 sager enten udsat eller trukket på mødet.

Erhvervssygdomsudvalget havde 5 principielle møder i 2021. De væsentligste principielle drøftelser, som AES og Erhvervssygdomsudvalget havde i 2021, er beskrevet i redegørelsen under 4 temaer:

1. Lungesygdomme

2. Psykiske sygdomme (herunder PTSD)

3. Slidgigt i tommelfingerens rodled

4. Sygdomme efter udsættelse for PFAS

Erhvervssygdomsudvalgets drøftelser i 2021 medførte, at der udkom en ny vejledning om erhvervssygdomme gældende fra 1. januar 2022. Drøftelserne i udvalget medførte blandt andet tilføjelser til den eksisterende forelæggelsespraksis for så vidt angår forsinket PTSD. 17. udgave af vejledningen kan findes her: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2021/10046

Læs årsredegørelsen her


Fakta: Hvad laver Erhvervssygdomsudvalget?
Erhvervssygdomsudvalget har til opgave at indstille, hvilke sygdomme der kan blive optaget på erhvervssygdomsfortegnelsen. Når en sygdom er på erhvervssygdomsfortegnelsen, kan AES anerkende den som en arbejdsskade.

Erhvervssygdomsudvalget behandler også konkrete arbejdsskadesager og kan her indstille sygdomme, som ikke er på erhvervssygdomsfortegnelsen, til anerkendelse.

Læs mere om erhvervssygdomsudvalget