Genoptagelse af visse sager om astma som følge af, at flere stoffer er blevet optaget på fortegnelserne over erhvervssygdomme

Flere stoffer, der kan medføre astma, er nu kommet med på fortegnelserne over erhvervssygdomme. Det betyder, at du kan få genoptaget din sag, hvis den tidligere har været afvist, fordi det påviste stof ikke var optaget på fortegnelsen over erhvervssygdomme.

Den 16. marts 2021 besluttede Erhvervssygdomsudvalget, at en række stoffer, der kan medføre astma, skulle tilføjes fortegnelserne over erhvervssygdomme.

Det drejer sig om følgende stoffer:

  • Akrylater
  • Pesticider
  • Kloramin
  • Kloramin-T
  • Kvaternære ammonium forbindelser
  • Formaldehyd
  • Glutaraldehyd
  • Platinsalte

Sager kan genoptages
Tilføjelsen af de nye stoffer betyder, at du kan få din sag genoptaget, hvis den tidligere har været afvist med henvisning til, at det påviste stof ikke var optaget på fortegnelsen over erhvervssygdomme.

Hvad skal du gøre?
For at få genoptaget din sag, skal du sende en mail aes@atp.dk.

Skriv dit CPR-nummer – og at du ønsker at få genoptaget din sag, fordi erhvervssygdomsfortegnelsen er blevet opdateret med nye stoffer, som kan medføre astma.

Du kan også få hjælp af din fagforening eller din advokat. Hvis du er i tvivl, kan du altid ringe til os på tlf.: 72 20 60 00 (Mandag fra kl. 9-15 og tirsdag til fredag fra kl. 9-12).

Herefter vil AES vurdere, om din sag kan genoptages.

Det er vigtigt at understrege, at det ikke nødvendigvis betyder, at din sag automatisk vil blive anerkendt. Genoptagelsen giver dig en mulighed for, at der kan blive kigget konkret på din sag igen.

AES har desværre ikke teknisk mulighed for selv at finde de sager, der tidligere har været afvist med henvisning til, at det påviste stof ikke var optaget på fortegnelsen over erhvervssygdomme.

Baggrund
Erhvervssygdomsudvalget besluttede på sit principielle møde den 16. marts 2021 at optage flere stoffer på den aktuelle fortegnelse over erhvervssygdomme (BEKG nr. 1064 af 29. juni 2020) og den tidligere fortegnelse over erhvervssygdomme (BEKG nr. 1065 af 29. juni 2020) på henholdsvis punkt E. 8 og C.6, som handler om astma.

Betingelserne for at optage de nævnte stoffer blev vurderet opfyldt for både den aktuelle fortegnelse og den tidligere fortegnelse.

Indtil fortegnelserne og vejledningen over erhvervssygdomme er ændret, bemyndiges Arbejdsmarkedets Erhvervssikring til at træffe afgørelse efter lovens § 7, stk. 2, nr. 1, (tidligere lovs § 10, stk. 2, nr. 1) i sager om astma efter udsættelse af de ovenfor nævnte stoffer. Bemyndigelsen gælder såvel anerkendelser som afvisning af sager.

Se erhvervssygdomsfortegnelserne her

Se udredningsrapporten om erhvervsbetinget astma her