Notifikationer

Vi anbefaler notifikationer

Du kan modtage din post fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring på to måder. Enten ved at tilmelde dig vores notifikationer, som kræver, at du er oprettet i Se Sag eller via din digitale postkasse. Vi anbefaler dog at bruge vores notifikationer, der giver dig det bedste overblik i relevante arbejdsskadesager, som din organisation er part i.

Hvad er notifikationer?

Notifikationer er en daglig rapport, som indeholder en liste over alle de breve, som AES har lavet til modtageren den pågældende dag. Rapporterne sendes til modtageren via sikker e-post. Rapporten indeholder en række oplysninger om de enkelte dokumenter, samt nogle oplysninger om sagen, herunder fuldmagtshavers referencenummer. Desuden indeholder rapporten et link til dokumentet, som gør, at dokumentet kan åbnes direkte via Se Sag.

Hvordan modtager jeg notifikationer?

Notifikationer kan modtages på to forskellige måder. Enten pr. e-mail eller via SFTP. Det eneste der kræves for at modtage notifikationer pr. e-mail er, at det er en sikker mail. Det er en god idé, at dette er en funktionspostkasse, så flere medarbejdere har mulighed for at læse post fra AES. Din egen IT-afdeling kan formentlig hjælpe din organisation eller virksomhed videre med at blive tilsluttet notifikationer.

Hvis I allerede har sikker mail, skal denne blot oplyses til IT konsulent Jesper Toftegaard: jto@atp.dk.