Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.
Anmeldelse af arbejdsulykker skal ske i anmeldesystemet EASY på virk.dk. Læs mere om EASY på virk.dk.

Arbejdsgivere har pligt til at anmelde arbejdsulykker.

Særlige omstændigheder, hvor borgere eller andre selv skal anmelde arbejdsulykker

Der kan opstå særlige situationer, hvor en tilskadekommen borger eller en repræsentant på vegne af borgeren, selv er nødt til at anmelde en arbejdsulykke. Det kan fx være, hvis arbejdsgiveren ikke kan eller vil anmelde skaden eller hvis virksomheden ikke eksisterer længere eller er gået konkurs.