AES genoptager sager efter EU-dom

I september 2014 afgjorde EU-domstolen, at der ikke er forskel på, hvad mænd og kvinder skal have i erstatning for erhvervsevnetab, når erstatningen udbetales som et engangsbeløb. 

Det betyder, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring selv gentoptager en række sager på baggrund af dommen, og at en række øvrige sager kan genoptages efter henvendelse.

Den 3. september 2014 fastslog EU-domstolen, at det var i strid med EU’s direktiv om ligebehandling af mænd og kvinder at gøre forskel på, hvor meget mænd og kvinder får udbetalt, når deres erstatning bliver udbetalt som et engangsbeløb.

I marts 2015 ændrede Arbejdsskadestyrelsen praksis efter dommen, og herefter er der blevet udbetalt det samme engangsbeløb til mænd og kvinder baseret på en beregning af den gennemsnitlige dødelighed for begge køn.

Beskæftigelsesministeriet har udsendt en vejledende udtalelse, som beskriver hvilke konsekvenser EU-dommen har for tidligere afgjorte sager. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring følger denne udtalelse, hvilket indebærer, at en række sager bliver genoptaget. 

Efter Beskæftigelsesministeriet udsendte sin vejledende udtalelse, er der afklaret to forhold, der har betydning for adgangen til genoptagelse:

 • Genoptagelse af sager om erstatning for erhvervssygdomme, som er udbetalt af en offentlig aktør forud for 1. januar 1999, er også omfattet af muligheden for genoptagelse
 • Det er blevet præcisereret, hvilke forhold der gælder omkring forældelse af kravet på genoptagelse

Kriterierne for, at få en sag genoptaget er:

 • At du er mand
 • At du har
  • fået anerkendt en sag om en arbejdsulykke, eller
  • har fået anerkendt en sag om en erhvervssygdom, der er anmeldt forud for den 1. januar 1999
 • At du mellem den 22. december 1984 og den 1. marts 2015 har fået beregnet og udbetalt erstatning som engangsbeløb for:
  • tab af erhvervsevne
  • varigt mén ved arbejdsskade, der er sket i perioden fra den 1. april 1978 til 31. december 1992
  • fremtidige permanente behandlingsudgifter
 • At du har været offentligt sikret
 • At din sag ikke er forældet

EU’s direktiv om ligebehandling trådte i kraft den 22. december 1984. Mænd, der fra denne dato og frem til 1. marts 2015 har fået beregnet og udbetalt erstatning som et engangsbeløb, har som udgangspunkt krav på at få deres sag genoptaget.

Hvis sagen genoptages, er det med mulighed for at få udbetalt en yderligere erstatning, som svarer til forskellen på det beløb, som en kvinde i samme situation ville have fået udbetalt.

Hvad betyder det, at være offentligt sikret?

For at en sag kan genoptages, er det afgørende, hvem der i sin tid udbetalte erstatningen. En sag kan kun genoptages, hvis du har været offentligt sikret – og ikke hvis du har været privat sikret.

At være offentligt sikret, betyder i denne sammenhæng, at din erstatning blev udbetalt af en aktør, der er en del af det EU-retlige statsbegreb (læs mere om begrebet i Beskæftigelsesministeriet udtalelse herunder). Det gælder for følgende aktører:

 • Staten
 • Regioner
 • Selvforsikrede kommuner
 • Folkekirken

EU-direktivet har ikke virkning for private aktører. Det betyder, at en sag ikke kan genoptages, hvis erstatningen blev udbetalt af følgende aktører, som ikke er en del af det det EU-retlige statsbegreb:

 • Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (nu omfattet af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)
 • Forsikringsselskaber
 • Selvforsikrede private virksomheder

Hvordan bliver en sag genoptaget?

En sag kan genoptages, hvis den opfylder kriterierne nævnt ovenfor: Mænd der har fået beregnet og udbetalt erstatning som et engangsbeløb i perioden 22. december 1984 til 1. marts 2015 – og har været offentligt sikret.

I Arbejdsmarkedets Erhvervssikring genoptager vi selv alle de relevante sager fra perioden 3. september 2014, hvor EU-dommen blev afsagt, og frem til 1. marts 2015, hvor reglerne blev ændret. 

Derudover kan alle sager der opfylder kriterierne fra perioden 22. december 1984 og frem til 3. september 2014 genoptages, hvis de bliver indbragt for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Forældelse

Du skal være opmærksom på, at der gælder en forældelsesfrist for genoptagelse af nogle af sagerne.

For ulykker gælder en absolut 30-årig forældelsesfrist. Den 30-årige forældelsesfrist i disse sager starter på ulykkestidspunktet. Sager om ulykker, der er sket for mere end 30 år siden, kan derfor ikke genoptages.

For erhvervssygdomme er der ingen 30-årig forældelsesfrist.

Hvad skal du gøre?

Du kan bede om at få din sag genoptaget  

Hvis du har fået udbetalt erstatning for fremtidige permanente udgifter til behandling eller hjælpemidler som et engangsbeløb, skal du henvende dig til den offentlige arbejdsgiver, der har udbetalt erstatningen til dig, og bede om at få genoptaget din sag.