Anmeld arbejdsulykke

Her finder du digitale løsninger og PDF’er, som du skal bruge, hvis du skal anmelde en arbejdsulykke.

Vær opmærksom på, at hvis du er kommet til skade, så er det som udgangspunkt ikke dig, men din arbejdsgiver, som skal anmelde.
Læs information til tilskadekomne

Løsninger og PDF’er til at anmelde en arbejdsulykke

Anmeld arbejdsulykke som arbejdsgiver

Anvendes af arbejdsgivere med CVR-nummer. Løsningen (EASY) ligger på virk.dk. Arbejdsgivere skal anmelde arbejdsulykker digitalt. 

Læs hvordan du anmelder og om arbejdsgivers pligter

Anmeld arbejdsulykke som arbejdsgiver med RUT-nummer (uden CVR-nummer)

Anvendes af arbejdsgivere med RUT-nummer (uden CVR-nummer). PDF-blanketten er til foreninger samt danske arbejdsgivere uden CVR- el. RUT-nummer, der ikke kan anmelde digitalt.

Læs hvordan du anmelder og om arbejdsgivers pligter

Anmeld arbejdsulykke som tredjepart

Anvendes af tredjeparter fx fagforeninger, advokater, læger. Som tredjepart har du mulighed for at anmelde arbejdsulykker på vegne af et medlem, en klient eller patient.

Anmeld arbejdsulykke som tilskadekommen

Anvendes af tilskadekomne. Bemærk: det er som udgangspunkt er arbejdsgiver, som anmelder.

Anmeld arbejdsulykke til søs

Anmeldelse af arbejdsulykke m.v. til Søfartsstyrelsen og forsikringsselskabet/Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Løsningen ligger på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Anmeld skade sket under tilbud om vejledning og opkvalificering

Blanketten anvendes af aktiveringsstedet og Jobcentret til anmeldelse af skade sket i tilbud om vejledning og opkvalificering.

Anmeld skade sket under virksomhedspraktik

Blanketten anvendes af kommune til anmeldelse af skade sket i tilbud om vejledning og opkvalificering.

Anmeld skade sket som vikar

Anvendes af den arbejdsgiver, der bestemmer, hvad vikaren laver på det tidspunkt, arbejdsskaden indtræffer.