Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Du kan vælge at få hjælp af andre helt eller delvist. Hvis du ønsker at gøre brug af denne ret, skal vi have en skriftlig tilladelse (fuldmagt) fra dig.

Vi dækker ikke udgifter til en fagforening, advokat eller andre, der hjælper dig.

Vi opfordrer dig til at give fuldmagt via:

Du kan også benytte standardfuldmagten (PDF) og sende den til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Læs vejledningen for, hvordan du udfylder standardfuldmagten.

Du kan give fuldmagt til, at en person kan:

 • Se sagens akter (denne adgang kan også gives via Se Sag)
 • Kommentere sagen, inden den bliver afgjort
 • Få underretning om afgørelser i sagen
 • Søge sagen genoptaget
 • Klage over vores afgørelser

Hvis du giver en person en fuldmagt, handler personen på dine vegne. Det betyder også, at vi kun skriver til den person, der har fuldmagten og ikke til dig. Det gælder også, når vi sender vores afgørelse.

Den gyldige fuldmagt

En gyldig fuldmagt kræver ganske få ting, som dog alle skal være opfyldt:

 • Der skal være en præcis tekst med et tydeligt ønske, om hvilke rettigheder den som får fuldmagten skal have. For eksempel:
  ”Jeg giver hermed xxxx tilladelse til at handle på mine vegne i min arbejdsskadesag, sagsnummer: xxxx”
  ”Jeg giver hermed xxxx fuldmagt til indsigt i min arbejdsskadesag, sagsnummer: xxxx”
 • Dit navn, adresse, cpr-nummer og sagsnummer samt underskrift. Det er ikke nok, at du kun skriver under med dine initialer

For at undgå misforståelser skal fuldmagten udtrykkeligt angive, hvilke rettigheder den, der får fuldmagten, skal have.

Hvis fuldmagten ikke er tilstrækkelig tydelig, kan det betyde, at den, du giver fuldmagten til, ikke får de oplysninger, der er nødvendige for, at han eller hun kan varetage dine interesser.


Ændringer eller ophør af en fuldmagt

Hvis du vil ophæve en fuldmagt, skal du give os besked om det skriftligt.

Hvis du vil give en fuldmagt til en anden, skal du indsende en ny fuldmagt, samtidig med at du beder om at få den gamle ophævet.

Vil du ændre de rettigheder, din fuldmagt giver, skal du indsende en ny fuldmagt.