Hovedlove på arbejdsskadeområdet

 

Arbejdsskadesikringsloven

Nr. Dato Lov
1186 19-08-2022

Arbejdsskadesikringsloven - Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring 

943 16-10-2000 Bekendtgørelse af lov om sikring mod følger af arbejdsskade 
(loven anvendes på arbejdsulykker der indtræder, og erhvervssygdomme der anmeldes, før 1. januar 2004)
19984 02-03-1992 Datasammenskrivning af lov om arbejdsskadeforsikring

 

Værnepligtsloven

Nr. Dato Lov
284 14-03-2013 Bekendtgørelse af lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. (loven anvendes på ulykker, der indtræder, og sygdomme, der anmeldes, den 1. januar 2004 eller senere)
80 08-03-1978 Lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. (loven anvendes på ulykker, der indtræder, og sygdomme, der anmeldes, før 1. januar 2004)

 

Invalideforsørgelse

Nr. Dato Lov
280 14-03-2013

Bekendtgørelse af lov om invalideforsørgelse

 

Krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere

Nr. Dato Lov
281 04-03-2013 Bekendtgørelse af lov om krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere.

 

Veteranloven

Nr. Dato Lov
336 02-04-2014 Lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion