Beregning af løbende ydelse

Når den erhvervsmæssige situation efter arbejdsskaden er afklaret, og erhvervsevnetabet er 50 % eller mere, udbetales erstatningen som en månedlig løbende ydelse (der efter anmodning kan kapitaliseres og udbetales som et engangsbeløb).

Hvis den erhvervsmæssige situation ikke er afklaret, og der er truffet er truffet en midlertidig afgørelse om erstatning for erhvervsevnetab, udbetales erstatningen altid som en månedlig løbende ydelse (der ikke kan kapitaliseres).

Udfyld felterne nedenfor for at foretage en vejledende beregning af en løbende ydelse.

Dato for ulykke, pludselig løfteskade eller kortvarig skadelig påvirkning eller anmeldedato for erhvervssygdom (dato for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings modtagelse af anmeldelsen).
Skadedato
Erhvervsevnetabet fastsættes som procent mellem 15 og 100 procent. Når erhvervsevnetabet er 50 procent eller derover, udbetales erstatningen ikke som et engangsbeløb, men som en løbende ydelse, hvor du kan anmode om at få den løbende ydelse kapitaliseret og udbetalt som et engangsbeløb - se evt. Kapitalisering.
Årslønnen er arbejdsindtægten (inklusive naturalydelser) i året før arbejdsskaden. Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan årslønnen fastsættes efter et skøn. Årslønnen afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 1000. Årslønnen kan ikke fastsættes højere end et fast beløb (den maksimale årsløn). For arbejdsskader indtruffet i 2020 udgør den maksimale årsløn 551.000 kr. Hvis du tidligere er tilkendt erstatning, vil din årsløn fremgå af afgørelsen fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.