Beregning af godtgørelse for varigt mén

En godtgørelse for varigt mén dækker de varige gener og ulemper efter en arbejdsskade og udbetales som et engangsbeløb. Der udbetales godtgørelse for varigt mén, når det varige mén er mindst 5 %.

Udfyld felterne nedenfor for at foretage en vejledende beregning af en méngodtgørelse.

Dato for ulykke, pludselig løfteskade eller kortvarig skadelig påvirkning eller anmeldedato for erhvervssygdom (dato for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings modtagelse af anmeldelsen).
Skadedato
Størrelsen af det varige mén fastsættes i procent og kaldes ménprocenten.
Hvis ménprocenten er mindre end 5 procent (<5%), kan der ikke gives en godtgørelse efter arbejdsskadeloven.
I beregningen af et kapitalbeløb indgår alderen, som fastsætter restløbetiden med erstatning og overlevelsessandsynligheden. Derfor skal du angive fødselsdato.
Fødselsdato