Godtgørelse for varigt mén

Efter arbejdsskadesikringsloven kan der gives en godtgørelse for varigt mén på grund af gener, som en arbejdsskade medfører i den tilskadekomnes hverdag.

For at få en godtgørelse skal tilskadekomnes gener være varige. Midlertidige gener kan ikke udløse en godtgørelse.

For at få en godtgørelse, skal følgende krav være opfyldt:

  1. Skaden skal være anerkendt som en arbejdsulykke eller erhvervssygdom efter arbejdsskadeloven
  2. Tilskadekomnes tilstand skal være varig. Det betyder, at følgerne af skaden ikke bliver bedre. Det kan normalt først afklares 3-12 måneder efter skadedatoen
  3. Der skal være et mén (tilskadekomne skal have gener og ulemper som følge af skaden)
  4. Ménet skal være mindst 5 %

Når AES skal vurdere et mén, vil vi ofte sende tilskadekomne til sin egen læge eller til en speciallæge med henblik på at få en erklæring om skadens følger. Når vi får erklæringen lader vi normalt en af vores lægekonsulenter læse den og give en vurdering af tilskadekomnes mén.

Vi fastsætter ménet efter vores méntabel - eller skønsmæssigt, hvis en skade ikke fremgår af tabellen.

Der fastsættes hvert år et nyt beløb for godtgørelsen for varigt mén. I 2022 svarer 100 % i mén til en godtgørelse på 950.500 kr. Det betyder, at tilskadekomne med et mén på 5 %, som er det laveste mén, der udbetales godtgørelse for, vil få udbetalt 47.525 kr.

Læs mere