Uddannelsesgodtgørelse: Tilbage i job gennem uddannelse

Ydelsen er målrettet tilskadekomne, der ikke længere kan arbejde fuld tid inden for deres tidligere arbejdsområde og derfor ønsker at omskole sig til nye jobmuligheder.

Uddannelsesgodtgørelse er for tilskadekomne, der ønsker at skifte retning i arbejdslivet, fordi de har en arbejdsskade og ikke kan arbejde med det samme som før. Med en ny uddannelse åbnes for andre jobmuligheder, der tager højde for arbejdsskaden, og som får den tilskadekomne tilbage i job. Det er et frivilligt tilbud.

Under uddannelsen får den tilskadekomne hver måned et beløb, der svarer til 83% af vedkommendes tidligere løn. Pengene er øremærket til en specifik uddannelse, som vælges sammen med det kommunale jobcenter. Man kan højst få uddannelsesgodtgørelse i 4 år.

Vil du vide mere?