Adgang til Se Sag

Man kan få adgang til Se Sag, hvis man har en fuldmagt fra tilskadekomne.

Ændring af forsikringsselskabernes adgang til Se Sag.

Den nye databeskyttelsesforordning trådte i kraft 25. maj 2018, og har medført en ændring i forsikringsselskabernes adgang til Se Sag.

Ændringen betyder, at forsikringsselskaber ikke længere har automatisk adgang til kundernes sager i Se Sag.

Hvad betyder det helt konkret?

Et forsikringsselskab vil fremover kun kunne se sager i Se Sag, hvis den tilskadekomne har givet forsikringsselskabet en fuldmagt.

Hvis forsikringsselskabet ikke har en fuldmagt, er det ikke muligt for selskabet at tilgå sagsakterne i Se Sag.

Forsikringsselskaberne vil i stedet modtage det relevante materiale i sagen gennem partshøring som hos andre myndigheder.

Derudover er der blevet lukket for adgang til sagsakter, som indeholder personoplysninger, der er åbenlyst irrelevante for sagen (fx oplysninger om etnisk oprindelse eller politisk overbevisning).

Disse sagsakter vil forblive lukkede for alle - uanset om der er fuldmagt eller ej - indtil de er ”renset”.

Hvordan skal forsikringsselskaber forholde sig?

For at kunne tilgå sager i Se Sag skal I som forsikringsselskab indhente fuldmagter fra de tilskadekomne og sende dem til AES.

Der skal både indhentes fuldmagter i verserende sager og i nye sager.

I verserende sager anbefaler AES, at forsikringsselskaber bruger vores online-formular til at indsende fuldmagterne til os.

Når nye sager sendes til AES, skal forsikringsselskabet medsende den indhentede fuldmagt fra den tilskadekomne, hvis tilskadekomne har ønsket at give en sådan.

Den underskrevne fuldmagt vedlægges som bilag til anmeldelsen. Herefter har forsikringsselskabet adgang til sagen i Se Sag.

Får vi fortsat notifikationer fra Se Sag?

AES fortsætter uændret med at sende notifikationer fra Se Sag til de forsikringsselskaber, som har tilmeldt notifikationer. Uanset om der er fuldmagt på sagerne eller ej.

Som forsikringsselskab vil man kunne klikke på links til sagerne i notifikationerne, men hvis der ikke er fuldmagt til Se Sag, vil man ikke kunne tilgå sagerne.

Hvis forsikringsselskabet ikke kan få fuldmagt

Hvis forsikringsselskabet ikke kan få fuldmagt fra den tilskadekomne, vil forsikringsselskabet i stedet modtage det relevante materiale i sagen gennem partshøring som hos andre myndigheder.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os på aes-databeskyttelse@atp.dk.