Adgang til Se Sag

Forsikringsselskabernes adgang til Se Sag.

Forsikringsselskaber har automatisk adgang til kundernes sager i Se Sag, hvis forsikringsselskabet har en tilslutningsaftale.

Se her, hvordan forsikringsselskabet får en tilslutningsaftale.
 

Der er lukket for adgang til sagsakter, som indeholder personoplysninger, der er åbenlyst irrelevante for sagen (fx oplysninger om etnisk oprindelse eller politisk overbevisning).

Disse sagsakter vil forblive lukkede for alle, indtil de personfølsomme oplysninger er bortredigeret. Bortredigeringen af personfølsomme oplysninger sker typisk i forbindelse med en aktindsigt.
 

Notifikationer fra Se Sag

AES sender notifikationer fra Se Sag til de forsikringsselskaber, som har tilmeldt notifikationer.

Som forsikringsselskab vil man kunne klikke på links til sagerne i notifikationerne.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os på aes-databeskyttelse@atp.dk.