Hvilke erstatninger kan gives?

Vi kan ikke give et konkret svar på, hvad tilskadekomne kan få i erstatning efter arbejdsskadesikringsloven, hvis en skade bliver anerkendt som en arbejdsskade.

Vi kan i stedet forklare, hvordan vi fastsætter den række ydelser, der kan gives efter arbejdsskadesikringsloven, hvis en skade bliver anerkendt som en arbejdsskade.

Efter arbejdsskadeloven kan der gives erstatning for

Indirekte følger af en skade

I visse tilfælde kan tilskadekomne få følger af en arbejdsskade, der ikke direkte skyldes skaden.

Fx hvis en person falder og brækker halebenet, fordi han går med gips på benet efter en arbejdsskade, eller hvis der sker en lægefejl under en operation for en arbejdsskade.

Hvis en arbejdsskade medfører døden, kan de efterladte have ret til andre former for erstatning.

I nogle tilfælde kan tilskadekomne også få erstatning efter erstatningsansvarsloven.

Hvad kan man ikke få erstatning for?

Erstatninger og Skattestyrelsen

I nogle tilfælde skal tilskadekomne betale skat af en erstatning.