Ménberegner

Front Ryg

Vælg den kropsdel hvor skaden er

Tilbage Hudsygdomme (eksem) Vansir Kræftsygdomme Psykiske skader Fingre og mellemhånd Hånd og håndled Underarm Nervelæsioner Albue Hele armen Skulder Kraveben Skulderhøjdeled Hjernen Øje/syn Øre/hørelse Tænder/kæber Næse Lugtesans Strube Lammelse af facialisnerver Oversigt af kranienerver Kraveben Skulder Brystkasse Lunger og Hjerte Bughule Tarme Nyrer/urinveje Bækken Kønsorganer Hofte Ben Nervelæsioner Lårben Akillessene Hælben Knæled Underben Fodled Fod Skulder Nakken Rygmarvslæsioner Hvirvelsøjlen Bækken Haleben
Kropsdel

Velkommen til ménberegneren

Du kan bruge ménberegneren til at beregne, hvor stor en godtgørelse for varigt mén en bestemt skade kan give. Klik på kroppen for at finde din skade. Bagefter klikker du på procentsatsen til højre i tabellen for at lave en vejledende beregning af godtgørelsen.

Ménberegneren tager udgangspunkt i den vejledende méntabel. AES bruger méntabellen, når vi træffer afgørelser om varigt mén. I tabellen finder du en vejledende ménprocent (en méngrad i procent) for en række skader og sygdomme. Ménprocenten bruges til at udregne størrelsen på godtgørelsen, hvis en skade eller erhvervssygdom anerkendes som en arbejdsskade.

Beregning af godtgørelse for varigt mén

 

Dato for ulykke, pludselig løfteskade eller kortvarig skadelig påvirkning eller anmeldedato for erhvervssygdom (dato for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings modtagelse af anmeldelsen).
Skadedato
Størrelsen af det varige mén fastsættes i procent og kaldes ménprocenten.
Hvis ménprocenten er mindre end 5 procent (<5%), kan der ikke gives en godtgørelse efter arbejdsskadeloven.
I beregningen af et kapitalbeløb indgår alderen, som fastsætter restløbetiden med erstatning og overlevelsessandsynligheden. Derfor skal du angive fødselsdato.
Fødselsdato