Sager ind og sager ud

Her kan du se, hvor mange arbejdsskadesager Arbejdsmarkedets Erhvervssikring opretter og hvor mange vi afslutter.

I de figuren nedenfor viser vi de to tal sammen, fordi det giver det bedste indtryk af det sagsflow, der er i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Tallene er opgjort kvartalsvis, så du også har mulighed for at følge udviklingen over tid.

Figuren viser antallet af oprettede og afsluttede nye arbejdsskadesager, det vil sige sager, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal træffe afgørelse i for første gang, samt revisioner og genoptagelser.

Oprettede afsluttede A-sager Q4 2021.png