Statistik over afgørelser om erstatning for tab af erhvervsevne

Denne statistik omfatter de sager, hvor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har vurderet, at der er et erhvervsevnetab.

Statistikken indeholder antallet af positive erhvervsevnetabsafgørelser, samt den gennemsnitlige erhvervsevnetabsprocent.

Statistikken er opdelt efter om sagen vedrører en erhvervssygdom eller en ulykke.

En sag kan indgå i statistikken flere gange, hvis sagen har været genoptaget eller taget op til revision, og der derfor er flere positive erhvervsevnetabsafgørelser i sagen.

I sager med revision eller genoptagelse er det den samlede erhvervsevnetabsprocent, der fremgår.

Om statistikken

Statistikken er opdelt i sager med skadeår i 2003 og tidligere, (skader, der behandles efter den gamle arbejdsskadelov) og sager med en skadedato i 2004 og senere, (sager som behandler efter den ny arbejdsskadereform).

I perioden har der været flere praksisændringer, som har påvirket erhvervsevnetabsprocenterne blandt andet:

  • Højesteretsdommen fra 1998 om fradrag ved forudbestående lidelse
  • Højesteretsdommen fra 1999 om førtidspensionen
  • Højesteretsdommen fra 2002 om personer under revalidering
  • Højesteretsdommen fra 2003 om personer i flexjob
  • Højesteretsdommen fra 2006 om revalidering
  • Højesteretsdommen fra 2008 om genoptagelser
  • Højesteretsdommen fra 2010 om deltid

Disse domme har medført, at en række sager er blevet genoptaget. Det påvirker både antallet af positive erhvervsevnetabserstatninger og den gennemsnitlige erhvervsevnetabsprocent.