Sagsbehandlingstider for arbejdsskadesager

I Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) har vi fokus på at afslutte den enkelte sag så hurtigt som muligt samtidigt med, at vi også prioriterer at afgøre vores ældste sager.

Vi opgør vores sagsbehandlingstider som gennemsnit af alle sager. Der er stor variation i sagerne, og sagsbehandlingstiden vil afhænge af de konkrete forhold i den enkelte sag. Derfor vil sagsbehandlingstiden for nogle sager være kortere, ligesom den for andre sager vil være længere.

 

Type af afgørelse Aktuel sagsbehandlingstid 2023 - 1. kvartal
(Gennemsnit for afsluttede sager)
Prognose for 2023
(Gennemsnit for afsluttede sager)
Nye sager - alle afgørelser 11 måneder 10-12 måneder
Ikke anerkendt 7 måneder

7-9 måneder*

Anerkendt uden erstatning 14 måneder
Kun mén 18 måneder
Tab af erhvervsevne 33 måneder 30-32 måneder
Andre afgørelser (fx dækning af udgifter) 4 måneder (Ingen prognose)
Revisioner/Genoptagelser - alle afgørelser 14 måneder 10-12 måneder

*Prognosen udarbejdes som et samlet gennemsnit for nye sager uden tab af erhvervsevne

 

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid

I figuren nedenfor vises den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de sager, der er afsluttet. I figuren kan man således følge udviklingen i sagsbehandlingstiden. 

Sagsbehandlingstiden tælles fra den dato, hvor sagen er anmeldt til den dato, hvor sagen bliver afsluttet.

Figuren viser den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for henholdsvis nye sager og genoptagelser/revisioner. Der vises også den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle sager.

Sagsbehandlingstiden er udtryk for den gennemsnitlige tid, det tager at behandle en sag. Der er sager, der afgøres hurtigere, men også sager, der er under behandling i længere tid, før vi kan træffe en afgørelse. I de komplicerede sager, typisk om tab af erhvervsevne, er der ofte brug for at indhente supplerende oplysninger, og sagsbehandlingstiden er derfor afhængig af, hvor mange oplysninger vi skal bruge, for at sagen er oplyst tilstrækkeligt og korrekt. I en del af sagerne afventer vi også, at der sker en kommunal afklaring af tilskadekomnes situation, så de oplysninger kan indgå i sagen.

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid Q1 2023

Sagsbehandlingstiden afhænger af afgørelsen

Sagsbehandlingstiden for en sag afhænger meget af, hvor kompliceret sagen er og hvor mange oplysninger vi skal indhente. Sagsbehandlingstiden afhænger også af om sagen indeholder en beregning af varigt mén og tab af erhvervsevne eller om den drejer sig om behandlingsudgifter (andre afgørelser).

I figuren nedenfor viser vi sagsbehandlingstiden for nye arbejdsskadesager målt i måneder fordelt på forskellige typer af afgørelser. Sagsbehandlingstiden tælles fra den dato, hvor sagen er anmeldt til den dato, hvor sagen bliver afsluttet.

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid - efter type Q1 2023

Sagsbehandlingstid fordelt på tidsintervaller

Denne figur viser, hvordan sagsbehandlingstiderne fordeler sig forholdsmæssigt. Fx kan man se, at sager der har en sagsbehandlingstid over to år udgør en forholdsvis lille del af den samlede mængde sager.

Sagsbehandlingstid nye sager intervaller Q1 2023
Sagsbehandlingstid for revisioner og genoptagelser - intervaller Q1 2023

Afslutning af sager indenfor 1 år

Figuren viser, hvor stor en andel af de nye arbejdsskadesager, der er afsluttet inden for 1 år efter at de er anmeldt.

Sager afsluttet inden for 1 år Q1 2023