Anmod om en vejledende udtalelse

Som part i en privat erstatningssag kan du anmode Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om en vejledende udtalelse i sagen.

Anmod om udtalelse i privat erstatningssag


Vejledning

AES har sammen med Forsikring og Pension lavet en vejledning til hvordan du bedst udformer din anmodning om en udtalelse fra AES.

Følger man retningslinjerne i vejledningen, kan AES hurtigere komme i gang med sagen.

Vejledningen er rettet mod forsikringsselskaber, men indholdet er relevant for alle, som ønsker at anmode om en udtalelse fra AES.

Vejledningen fokuserer især på hvilke oplysninger og hvilket materiale, der bør medsendes til AES, når man anmoder om en udtalelse. I vejledningen fremgår det også hvilket materiale vi selv indhenter.

Særligt om indsendelse af retssager til AES

Hvis AES skal vurdere sager, der verserer ved domstolene, skal der specifikt oplyses, om sagen ønskes vurderet på det foreliggende grundlag.

Derudover vil nedenstående materiale være relevant for vores behandling af sagen:

  • Retslægerådets udtalelse og grundlaget for udtalelsen
  • Retssagens processkrifter, så vidt det er muligt
  • Dato for næste processkrift, så vidt det er muligt
  • Dato for berammet hovedforhandling

AES vil supplere med yderligere oplysninger, hvis det er nødvendigt for at kunne vurdere sagen.

På baggrund af Højesterets kendelser fra 21. september 2007 har AES fastsat en række vilkår for besvarelse af spørgsmål.