Hvad er en privat erstatningssag?

En privat erstatningssag er en sag, hvor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring bliver bedt om at give en udtalelse om følgerne af en privat personskade.

Private personskader er typisk skader, der sker i fritiden fx trafikulykker eller voldssager. Det er typisk sager, hvor den tilskadekomne er omfattet af en ulykkesforsikring.

Hvorfor er AES involveret i private erstatningssager?

AES bliver inddraget i private erstatningssager, når fx en advokat eller et forsikringsselskab beder os om at komme med en neutral udtalelse om de helbredsmæssige og erhvervsmæssige følger af en skade.

En udtalelse kan fx bruges, hvis et forsikringsselskab har svært ved at vurdere de helbredsmæssige følger i en kompliceret sag eller som vejledning, hvis den tilskadekomne og forsikringsselskabet er uenige om følgerne af en skade.

Når AES bliver bedt om at komme med en udtalelse om følgerne i en privat erstatningssag, vil vi hente oplysninger om skaden. Derfor er det muligt, at vi kontakter en eller flere af de involverede parter.