Voldsoffersager

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring behandler også voldsoffersager. 

Det er Erstatningsnævnet, der beder AES om en udtalelse i en voldsoffersag. Hvert år modtager vi omkring 200 voldsoffersager.

AES’ opgave er at undersøge de helbredsmæssige og erhvervsmæssige følger af en personskade efter en voldsepisode.

Sådan behandler AES en voldsoffersag

Når AES modtager en voldsoffersag, indhenter vi de oplysninger, som er nødvendige for at kunne vurdere sagen. Der kan være tale om:

  • Journaloplysninger fra egen læge og/eller hospitaler
  • Speciallægeerklæringer
  • Sociale og økonomiske oplysninger fra kommunen og Skattestyrelsen

Voldsoffersager er ofte komplicerede, fordi ofret kan være meget medtaget og have flere forskellige skader.

Ud fra sagens oplysninger fastsætter vi voldsofferets varige mén og tab af erhvervsevne.

Vores udtalelser er vejledende og derfor ikke retligt bindende for sagens parter. Erstatningsnævnet følger dog størsteparten af vores udtalelser.