Erstatning ved psykiske gener (sygdomme)

Hvis tilskadekomne kommer ud for en skade og efterfølgende får psykiske gener på grund af skaden, kan det i nogle tilfælde give erstatning for de psykiske gener.

For at psykiske gener kan anerkendes og give en mén-erstatning, er der nogle betingelser:

 1. Ulykken/skaden skal have en vis voldsomhed/omfang. Fx:
  • Mulig overhængende livsfare
   • En ulykke i trafikken der er sket med høj fart
   • Man har siddet fastklemt i en bil eller en maskine
  • Dødsfald i tilknytning til ulykken
   •  en medpassager i bilen dør ved en trafikulykke
  • Svær skade
 2. Der skal være tidsmæssig sammenhæng mellem skaden og symptomer på psykiske følger. Det betyder, at det skal kunne sandsynliggøres, at den tilskadekomne har tegn på psykiske gener indenfor en vis tid efter ulykken.

Psykiske følger, som ikke opfylder disse betingelser, kan ikke give erstatning for mén.

Dokumentation og krav til generne

Ved psykiske skader er det ikke et krav, at der er sandsynliggjort psykiske symptomer indenfor de første 72 timer efter skaden.

Psykiske gener kan vise sig efter en vis tid, især ved svær fysisk skade.

De psykiske gener kan også afhænge af den tilskadekomnes reaktion på skaden. Symptomerne skal dog være begyndt senest seks måneder efter skaden.

Når det skal sandsynliggøres, at der har været de nødvendige symptomer, vil der typisk blive lagt vægt på lægelige oplysninger eller oplysninger om psykologbehandlinger.

Sådan behandler AES sager om psykiske gener

I de fleste tilfælde skal AES bruge en psykiatrisk speciallægeerklæring. Vi skal også bruge journal fra egen læge eller behandlende psykolog for at finde ud af, hvornår der første gang omtales psykiske symptomer.

AES skal vurdere skaden og vurdere, om der er forudbestående og konkurrerende psykiske gener, der har betydning for symptomerne.

​​​​​​​Et psykisk mén kan vurderes som mindre end det, der står i méntabellen. Derfor kan et psykisk mén også gives som et mindre tillæg til ménet for de øvrige gener.