Sådan forløber en privat erstatningssag

Når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal komme med en udtalelse i en privat erstatningssag, tager vi udgangspunkt i de oplysninger der er sendt sammen med anmodningen om udtalelsen. I langt de fleste sager er vi også nødsaget til at hente yderligere oplysninger.

Hvilke oplysninger henter AES?

Typen af oplysninger AES henter afhænger af den vurdering vi er blevet bedt om at lave.

Skal AES vurdere mén, vil det være helbredsmæssige oplysninger fra egen læge, hospitaler eller andre behandlere.

Skal AES også vurdere erhvervsevnetab skal vi også bruge oplysninger om nuværende og tidligere arbejdsforhold samt oplysninger fra fx Skattestyrelsen og kommunen.

Hvad kigger AES på i vores vurdering?

Når AES vurderer en sag, tager vi stilling til, om der er årsagssammenhæng mellem skaden, generne og eventuelt den erhvervsmæssige situation.

Der skal være årsagssammenhæng, for at den tilskadekomne kan få en erstatning.

Kravene til årsagssammenhæng er bl.a. at der er strakssymptomer, brosymptomer og medicinsk årsagssammenhæng mellem skaden og generne.

Hvad er sagsbehandlingstiden?

Sagsbehandlingstiden varierer alt efter, hvad AES skal udtale sig om.

Du kan se vores aktuelle sagsbehandlingstider.

Undtagelser

Ved psykiske skader kan der gå en vis tid mellem påvirkning og udvikling af gener eller symptomer. Det vil sige, at der kan gå en periode fra at skaden sker til symptomerne opstår.

Ved multiple skader, specielt med alvorlige kvæstelser, kan en eller flere af de alvorlige skader ’overskygge’ andre mindre skader, så symptomer fra disse først kommer til udtryk senere i sygdomsforløbet.