Sådan behandler vi en klage

Når vi får en klage over en afgørelse, gør vi følgende:

Genvurdering

Når vi modtager en klage over en af vores afgørelser, tager vi stilling til, om vi vil ændre (genvurdere) vores afgørelse.

Hvis der bliver klaget over direkte fejl ved vores afgørelse, skal vi genvurdere sagen.

Hvis det derimod er skønnet i vores afgørelse, der bliver klaget over, kan vi ikke selv ændre det. Vi sender derimod sagen videre til Ankestyrelsen.

Eksempler på klager over skøn i en afgørelse

  • I vores afgørelse har vi vurderet, at Franks ulykke har medført et mén på 5 %. Frank mener, at ménet er 8 %
  • I vores afgørelse har vi vurderet, at Anders' ulykke har medført et midlertidigt tab af erhvervsevne på 30 %. Anders mener selv, tabet er på 40 %

Eksempler på direkte fejl

  • I vores afgørelse har vi afvist en sag med den begrundelse, at Ole var selvstændig og ikke havde tegnet forsikring. Det viser sig, at Ole ikke var selvstændig, men ansat i sit eget anpartsselskab og dermed omfattet af arbejdsskadesikringsloven
  • I vores afgørelse har vi trukket fra i Karens erstatning på grund af en tidligere skade i venstre knæ. Det viser sig efterfølgende, at Karen ikke tidligere har haft en skade i venstre knæ

Klagebehandlingstid

Inden for 4 uger efter klagefristen skal vi tage stilling til, om vi vil ændre eller fastholde vores afgørelse. De 4 uger løber fra det tidspunkt, hvor klagefristen udløb.

Hvis vi ikke kan overholde fristen, får tilskadekomne (fuldmagtshaver) et brev om årsagen til forsinkelsen.

Hvis det er nødvendigt at indhente nye oplysninger eller at afvente oplysninger fra tilskadekomne eller fuldmagtshaver, vil fristen blive forlænget.

De 4 uger løber så fra tidspunktet, hvor vi modtager disse oplysninger eller kommentarer til sagen.

Hvis vi ikke kan ændre vores afgørelse eller give medhold i klagen, sender vi sagen og vores begrundelse til Ankestyrelsen.

Ny afgørelse

Hvis vi kan give helt eller delvist medhold i en klage, træffer vi en ny afgørelse. Men først skal vi sende de oplysninger i klagen, der har fået os til at ændre vores afgørelse, ud til sagens parter. De har så mulighed for at komme med kommentarer til oplysningerne (partshøring).

Hvis vi træffer en ny afgørelse, træder den i stedet for den oprindelige afgørelse, og der er igen mulighed for at klage over afgørelsen.

Hvis der bliver klaget over den nye afgørelse, sender vi sagen direkte til Ankestyrelsen, da vi ikke kan genvurdere den ændrede afgørelse.