Anmeldelsesfrist

Som arbejdsgiver har du en frist på 14 dage til at anmelde en arbejdsulykke. Som læge eller tandlæge skal du anmelde erhvervssygdomme, så snart du får mistanke om dem.

Ulykker: 14 dage efter fravær

Du skal som arbejdsgiver anmelde arbejdsulykker senest 14 dage efter første fraværsdag. 

Hvis du som arbejdsgiver ikke anmelder inden fristen, kan andre opfordre dig til at gøre det, fx den tilskadekomne selv eller en repræsentant for den tilskadekomne. 

Hvis du stadig ikke anmelder ulykken, eller din virksomhed fx er lukket, kan den tilskadekomne selv, eller en repræsentant for tilskadekomne, anmelde. I det tilfælde er der en frist på ét år efter ulykken skete.

Sygdom: Så snart læge får mistanke

Som læge eller tandlæge skal du anmelde sygdom, så snart du får en mistanke om, at en patient har en sygdom, der kan skyldes arbejdet. 

Hvis sygdommen ikke bliver anmeldt af dig som læge eller tandlæge, kan andre være nødt til at gøre det. Det har man som udgangspunkt et år til, efter en læge eller tandlæge har givet udtryk for, at sygdommen måske kan skyldes arbejdet. 

Hvad vil du herfra?

Spørgsmål og svar

Skal en arbejdsulykke eller erhvervssygdom anmeldes, selv om fristen er overskredet?

Ja, det er vigtigt, at alle arbejdsulykker og erhvervssygdomme anmeldes. 

Hvis fristen på et år bliver overskredet, kan den tilskadekomne dog risikere at miste retten til erstatning, hvis der ikke kan gives dispensation for den forsinkede anmeldelse. 

Derfor er det også ekstra vigtigt, at arbejdsgiver, læger og tandlæger sørger for at anmelde i første omgang. 

Den tilskadekomne kan stadig få erstatning, selvom skaden er anmeldt efter et år, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes arbejdet, og der er varigt mén eller et tab af erhvervsevne på grund af arbejdsskaden.

Hvad sker der, hvis der går mere end et år, før arbejdsulykken eller erhvervssygdommen anmeldes?

I princippet skal alle arbejdsulykker og sygdomme, der er sket eller opstået i forbindelse med arbejdet, altid anmeldes, også selvom der er gået mere end et år. Så tager vi i AES stilling til, om vi, ud fra reglerne om dispensation, alligevel kan behandle sagen.  

Det vil sige, at vi i AES vurderer, om vi overhovedet kan behandle sagen, og den tilskadekomne kan risikere at miste retten til erstatning, hvis fristen på et år ikke overholdes.