Bøde for manglende anmeldelse

Hvis du som læge eller tandlæge ikke anmelder en formodet erhvervssygdom, kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring indstille dig til en bøde.

AES kan indstille til en bøde, uanset om den tilskadekomne eller efterladte er gået glip af en erstatning og uanset om sygdommen kan anerkendes som en arbejdsskade. Det skyldes, at reglerne om anmeldepligten har et præventivt hensyn.

Reglerne om anmeldepligten har til formål at sikre, at sygdomme bliver anmeldt, så den tilskadekomne kan få erstatning, og så der løbende sker udvikling på erhvervssygdomsområdet, i forhold til hvilke sygdomme, der kan skyldes arbejdet.

Eksempel på overtrædelse af anmeldepligten for læger

Egen læge undersøger en tilskadekommen og skriver i sin journal, at der en sammenhæng mellem mange års arbejde i meget støjende omgivelser og en hørenedsættelse. Lægen sender den tilskadekomne videre til undersøgelse på en høreklinik, men sagen anmeldes ikke til AES.

Dette er en overtrædelse af anmeldereglerne og AES kan lave en bødeindstilling.

Lovgrundlag

Undlader en læge eller tandlæge at anmelde en erhvervssygdom, kan han straffes med bøde, jf. anmeldebekendtgørelsens § 4, der henviser til arbejdsmiljølovens § 84.