Anerkendelse af uspecificeret belastningsreaktion hos socialrådgiver

En socialrådgiver udviklede uspecificeret belastningsreaktion efter, at tilskadekomne havde oplevet at blive udsat for sexchikane fra sin chef. Chefen fremkom ved flere lejligheder med forskellige seksuelle tilnærmelser og verbale bemærkninger mod hende og havde ved flere lejligheder befamlet tilskadekomne.

Erhvervssygdomsudvalget vurderede, at tilskadekomnes uspecificerede belastningsreaktion i overvejende grad var forårsaget af arbejdet. Årsagen var, at tilskadekomne havde været udsat for gentagne episoder af seksuel chikane fra en tidligere chef. Det indgik i udvalgets vurdering, at tilskadekomne havde været udsat for flere seksuelle tilnærmelser af forskellig karakter samt grænseoverskridende befamlinger.