Afvisning af brystkræft hos jordemoder

Erhvervssygdomsudvalget vurderede, at en sygdom i form af venstresidig brystkræft hos en jordemoder ikke udelukkende eller i overvejende grad var forårsaget af hendes tilbagevendende natarbejde gennem 25,3 år, hvor hun havde haft natarbejde med i gennemsnit 1 vagt om ugen. Årsagen var, at hun havde vævsfortætninger i brystet (diffus fibroadenomatose), hvilket er en konkurrerende faktor i forhold til udviklingen af brystkræft. Tilskadekomnes brystkræft var derfor ikke udelukkende eller i overvejende grad forårsaget af natarbejdet.

Det var oplyst, at der til dels var tale om tilkaldevagter i de seneste mange år af tilskadekomnes arbejdsliv. Udvalget fandt ikke anledning til oplyse antallet af vågne timer på tilkaldevagter nærmere, da der på grund af den konkurrerende sygdom ikke var udsigt til, at det ville ændre udvalgets vurdering af sagen.

Ankestyrelsen har senere tiltrådt Arbejdsskadestyrelsens afgørelse, som var i overensstemmelse med udvalgets indstilling.

Behandlet på møde i oktober 2011.