Afvisning af brystkræft hos stewardesse

Tilskadekomne havde arbejdet som stewardesse i 20,8 år med 1-4 flyvninger om ugen. Det var oplyst, at selv om mange flyvninger havde fundet sted på nogle tidspunkter, der medførte, at tilskadekomne stod meget tidligt op eller gik meget sent i seng, var der alene tale om ganske få flyvninger om året, som medførte, at hun var vågen hele natten, altså i tidsrummet 23:00 til 06:00.

Erhvervssygdomsudvalget vurderede, at den anmeldte sygdom i form af venstresidig brystkræft ikke udelukkende eller i overvejende grad var opstået på grund af tilbagevendende natarbejde i perioden 1984 og frem til sygdommens debut i januar 2005. Årsagen var, at selvom tilskadekomne gennem mere end 20 år havde været beskæftiget som stewardesse, havde hun ikke haft natarbejde minimum én gang ugentligt. Ved denne vurdering lagde udvalget vægt på, at der var tale om ganske få vagter, der indebar, at hun var på arbejde hele natten. Derudover havde tilskadekomne haft et mindre antal vagter, der medførte, at hun først fik fri mellem klokken 01:00 og klokken 04:00 samt et større antal vagter, der indebar, at hun skulle tidligt op eller kom sent hjem på grund af flyvninger. Det var dog udvalgets vurdering, at sådanne vagter, hvor tilskadekomne ikke havde været vågen og på arbejde i størstedelen af tidsrummet fra klokken 23:00 til 06:00 ikke havde haft et tilstrækkeligt omfang til at tælle med i den samlede vurdering af natarbejdets omfang.

Udvalget vurderede desuden, at det forhold, at tilskadekomne i en lang årrække havde haft skift i døgnrytmen flere gange ugentligt, ikke kunne anses for årsag medvirkende årsag til sygdommen.

Derudover lagde udvalget vægt på, at tilskadekomne desuden havde fået konstateret diffus fibroadenomatose, som er en godartet brystsygdom, der i sig selv målbart øger risikoen for brystkræft og dermed må anses som en konkurrerende årsag. Endelig vurderede udvalget, at livsstilsfaktorer og genetiske forhold ikke havde betydning i sagen. Der blev fastsat revision i sagen til oktober 2012, hvor et nyt udredningsarbejde om brystkræft og natarbejde forventes færdigt.

Behandlet på møde i september 2011.