Afvisning af dobbeltsidig brystkræft

Tilskadekomne fik konstateret venstresidig brystkræft i 2004 og højresidig brystkræft i 2009. Hun havde haft natarbejde mindst 1 gang om ugen i 22,6 år. Den venstresidige brystkræft blev konstateret omkring 10 måneder efter begyndelsen på tilskadekomnes menopause. Hun var på det tidspunkt svært overvægtig med et BMI på 36,9. Hun tabte sig siden, men var ved den højresidige brystkræfts debut i 2009 fortsat overvægtig med et BMI på 31,9.

Arbejdsskadestyrelsen havde bedt forskningschef og overlæge Jørgen H. Olsen fra Kræftens Bekæmpelse om en ekspertudtalelse. Han udtalte blandt andet, at det i et stort antal undersøgelser er vist, at svær overvægt øger risikoen for postmenopausal brystkræft, og at relationen er så velunderbygget, at den svarer til en IARC kategori I vurdering.  Denne sag skulle vurderes som postmenopausal brystkræft, også selv om der kun var forløbet omkring 10 måneder fra menopausens begyndelse til sygdommens konstatering.

Udvalget vurderede på den baggrund, at tilskadekomnes sygdom i form af dobbeltsidig brystkræft ikke udelukkende eller i overvejende grad var forårsaget af hendes tilbagevendende natarbejde gennem 22,6 år, hvor hun havde haft natarbejde mindst 1 gang om ugen. Udvalget lagde vægt på tilskadekomnes svære overvægt sammenholdt med, at hendes venstresidige brystkræft debuterede efter menopause, da det i et stort antal undersøgelser er vist, at svær overvægt øger risikoen for postmenopausal brystkræft.

Udvalget vurderede derfor, at overvægten udgjorde en væsentlig konkurrerende årsag til udviklingen af sygdommen. Den højresidige brystkræft var opstået som en følge af den strålebehandling, tilskadekomne havde været igennem for sygdommen i venstre bryst.

Udvalget fastsatte samtidig revision i sagen til oktober 2012, hvor et nyt udredningsarbejde om brystkræft og natarbejde forventes færdigt.

Behandlet på møde i september 2011.