Bøder og krav om betaling

Arbejdsskadeforsikring

Hvis du har pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring for dine ansatte. Hvis du ikke gør det, får du en bøde.

Hvis du ikke har tegnet en arbejdsskadeforsikring, og en af dine ansatte kommer til skade, lægger vi pengene ud for dig. Bagefter kommer du til selv at betale for erstatningerne til tilskadekomne og for sagens behandling, medmindre vi skønner, at der har foreligget formildende omstændigheder.

Du skal blive ved med at betale til arbejdsskadeforsikringen og betale bidrag til AES, så længe du har ansatte, der er omfattet af arbejdsskadesikringsloven - ellers får du en bøde.

Anmeldelse af ulykke og oplysninger til sagen

Hvis du har pligt til at anmelde en ulykke og hjælpe os med at undersøge sagen. Hvis du ikke gør det, får du en bøde.

Hvad sker der, når du modtager et bødeforlæg fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring?
Læs mere om bødeforlæg her (pdf)

Uddybende beskrivelse

En sikringspligtig arbejdsgiver, der ikke tegner forsikring eller tilslutter sig Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, straffes med bøde (Arbejdsskadesikringslovens § 82, stk. 1).

Manglende sikring medfører også et krav mod arbejdsgiveren.

En sikringspligtig arbejdsgiver, som undlader at holde forsikringen i kraft eller betale bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, straffes med bøde (Arbejdsskadesikringslovens § 82, stk. 2).

Hvis en sikringspligtig arbejdsgiver overtræder pligten til at anmelde en arbejdsulykke eller til at medvirke ved sagens oplysning, straffes arbejdsgiveren med bøde. (Arbejdsskadesikringslovens § 82, stk. 3).

Selskaber (juridiske personer) kan pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. (Arbejdsskadesikringslovens § 82, stk. 4).

Ved overtrædelse af § 82 a kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i et bødeforelæg tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retssag (Arbejdsskadesikringslovens  § 82 a).