Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Som efterladt har du mulighed for at få erstatning, hvis afdøde var omfattet af arbejdsskadeloven og dødsfaldet kan anerkendes som en følge af en arbejdsskade.

Er du efterladt ægtefælle, samlever eller registreret partner til afdøde, kan du få et overgangsbeløb. Derudover kan du muligvis få en erstatning for tab af forsørger.

Efterladte børn af afdøde kan få udbetalt en erstatning for tab af forsørger, indtil de fylder 18 år. Man kan søge om at få denne erstatning forlænget, indtil barnet fylder 21 år.

På de følgende sider kan du læse mere om erstatninger til efterladte: