Erstatning til ægtefælle, samlever eller registreret partner

Som efterladt ægtefælle, samlever eller registreret partner til afdøde har du mulighed for at få en erstatning for tab af forsørger. Erstatningen gives til den, der er berettiget til at modtage overgangsbeløbet.

Betingelsen for at du kan få en erstatning for tab af forsørger er, at du har svært ved at forsørge dig selv på grund af afdødes bortgang.

Når vi vurderer, om du var helt eller delvist forsørget af afdøde, ser vi på følgende forhold:

  • Din alder
  • Om du forsørger mindreårige børn
  • Dit helbred
  • Din uddannelse
  • Dine og afdødes arbejds- og lønforhold
  • Dine boligudgifter og andre faste udgifter
  • Udbetalinger fra forsikring som følge af arbejdsulykken
  • Andre økonomiske forhold

Hvis du har ret til en erstatning, får du en løbende ydelse på 30 % af afdødes årsløn. Du kan dog få ydelsen udbetalt helt eller delvist som en engangserstatning, hvis du beder os om det.

Løbende ydelse kører i højst 10 år ad gangen og kun til du kan blive folkepensionist. I ganske særlige tilfælde kan den løbende ydelse forlænges ud over de 10 år.

Har den afdøde forsørget dig helt eller delvist, eller er du barn af den afdøde, kan du også få erstatning.

Eksempler på hvornår du kan få erstatning for tab af forsørger

Ingen erstatning
Ole og Ulla var gift, da Ole døde ved en arbejdsulykke. Ole og Ulla havde stort set samme indtægt, og Ole efterlod sig ingen mindreårige børn eller store udgifter til bolig. Ulla har ikke ret til en erstatning for tab af forsørger.

2-3 års omstillingsydelse
Ib og Peter levede i registreret parforhold, da Ib døde ved en arbejdsulykke. Ib og Peter tjente stort set det samme, men der var store boligudgifter. Peter fik en erstatning for tab af forsørger i 2 år, så han fik tid til at flytte til en mindre bolig og derved få nedbragt boligudgifterne

5 års ydelse
Birthe var gift med John, da hun døde ved en arbejdsulykke. Birthes indtægt var meget større end Johns indtægt. Birthe efterlod sig også 3 mindreårige børn og udgifter til det fælles hus. John fik en erstatning for tab af forsørger i 5 år.

10 års ydelse
Susanne og Søren levede sammen, da Søren døde ved en arbejdsulykke. De havde levet sammen i 20 år, og Susanne var uden uddannelse og 50 år gammel, da Søren døde. Susanne var også syg og kunne ikke arbejde fuld tid.

Susanne fik en erstatning for tab af forsørger i 10 år. Efter de 10 år var gået, forlængede vi erstatningen 5 år mere, frem til Susanne blev 65 år og gik på folkepension.