Overgangsbeløb

Som efterladt ægtefælle, samlever eller registreret partner til afdøde har du ret til et overgangsbeløb. Beløbet er et engangsbeløb og udgør 177.000 kr. i 2021. Beløbet reguleres hvert år.

Der er følgende krav til udbetalingen af overgangsbeløbet:

  • Hvis I var gift eller levede i et registreret parforhold, da arbejdsskaden skete, skal I også have levet sammen på tidspunktet for dødsfaldet.
  • Hvis I først blev gift eller registreret efter, at arbejdsskaden indtrådte, skal I have været gift eller levet i registreret parforhold i mindst to år før dødsfaldet. I skal derudover have levet sammen på tidspunktet for dødsfaldet.
  • Hvis I ikke var gift eller levede i registreret parforhold, da arbejdsskaden skete, men i stedet var samlevende, skal I have levet i et ægteskabslignende forhold i to år forud for dødsfaldet.

Hvis afdøde hverken efterlader sig en ægtefælle, en samlever eller en registreret partner, kan vi give overgangsbeløbet til en anden person, hvis særlige omstændigheder taler herfor.

De særlige omstændigheder kunne for eksempel være:

  • At afdøde boede sammen med og forsørgede sine forældre
  • At afdøde havde boet sammen med sin samlever i 1½ år, og at der var fællesbørn

Undersøgelse af sagen

For at vi kan afgøre, om du har ret til et overgangsbeløb, spørger vi dig og undersøger i CPR-registret:

  • Om du og afdøde var gift eller levede i registreret parforhold og fra hvornår
  • Om du og afdøde boede sammen og hvor længe
  • Om afdøde betalte daglige udgifter for mindreårige børn
  • Om der på anden både var en økonomisk afhængighed mellem dig og afdøde