Mulighed for særlig godtgørelse til efterladte

Som efterladt er du måske berettiget til en særlig godtgørelse, hvis en anden person er skyld i dødsfaldet ved enten en bevidst handling eller ved grov uagtsomhed.

Erstatningen bliver udbetalt som en engangserstatning.

Betingelsen for at du kan få tilkendt en særlig godtgørelse er, at du stod afdøde nær. Det vil som udgangspunkt betyde, at du skal være:

  • Ægtefælle til afdøde
  • Samlever til afdøde
  • Registreret partner til afdøde
  • Mindreårigt og hjemmeboende barn af afdøde

Størrelsen af beløbet afhænger af karakteren af den handling, der var skyld i dødsfaldet, og den følelsesmæssige belastning dødsfaldet har givet dig som efterladt.

Der kan udbetales særlig godtgørelse til flere personer, hvis der er flere personer, der stod den døde nær.

Eksempel på hvornår du kan få særlig godtgørelse:
Irene var gift med Mikael, der arbejdede som politibetjent. Under en politiopgave blev Mikael overfaldet af to personer, han forsøgte at anholde. Mikael døde efterfølgende af sine kvæstelser. Irene blev tilkendt en særlig godtgørelse på 100.000 kroner på grund af den voldsomme måde, Mikael døde på.

Erstatningsansvarsloven

Det er måske også er muligt at søge erstatning via erstatningsansvarsloven.

Erstatningen søges gennem Civilstyrelsens Erstatningsnævn.