Erstatning til afdødes børn og andre personer

Hvis du er under 18 år og har mistet en forælder på grund af en arbejdsskade, har du ret til en erstatning for tab af forsøger. Denne ret gælder også for adoptivbørn.

Din erstatning er normalt 10 % af afdødes årsløn.

Hvis afdøde var eneforsørger, har du normalt ret til 20 % af afdødes årsløn i erstatning.

Erstatningen bliver udbetalt som en løbende ydelse én gang om måneden, indtil du fylder 18 år. Erstatningen kan ikke udbetales som en engangserstatning, da pengene er beregnet til løbende forsørgelse.

Erstatningen kan forlænges, til du fylder 21 år, hvis du er under uddannelse og har svært ved at forsørge dig selv.

Hvis du har indtægter af betydning ved siden af - din SU, elevløn eller lignende, kan erstatningen ikke forlænges. Hvis du ønsker at få erstatningen forlænget, skal du henvende dig til os.

For at vi kan afgøre, om du har ret til en erstatning for tab af forsørger, efter du er fyldt 18 år, indhenter vi oplysninger om:

  • Hvordan dine økonomiske forhold er. Oplysningerne henter vi fra dig og Skattestyrelsen
  • Hvorvidt du er studerende eller i lære

Erstatning til andre personer

Selvom du hverken er afdødes ægtefælle, samlever, registrerede partner eller barn, kan du få erstatning for tab af forsørger, hvis afdøde forsørgede dig helt eller delvist.

Det gælder for eksempel, hvis du er afdødes stedbarn, forælder, bror eller søster.

For at vi kan afgøre, om du har ret til en erstatning for tab af forsørger, vil vi hente oplysninger om:

  • Din alder
  • Dine økonomiske forhold
  • Omfanget af afdødes forsørgelse af dig eller andre