Arbejdsskader - Aktuelle satser

Satser gældende for perioden 1. januar 2024 - 31. december 2024.

Ydelser

1.Lægebehandling, kørsel i egen bil (lov § 38, stk. 2)2,23 kr.km
2.Lægebehandling, timepenge (lov § 38, stk. 2)20,58 kr.time
3.Lægebehandling, dagpenge (lov § 38, stk. 2)494,00 kr.dag
4.Lægebehandling, overnatning, hele landet (lov § 38, stk. 2)1.448 kr.døgn
5.Lægebehandling, tabt arbejdsfortjeneste, maksimum (lov § 38, stk. 2)322,20 kr.time 
6.Lægebehandling, tabt arbejdsfortjeneste, frivilligt sikrede, minimum (lov § 38, stk. 2)229,99 kr.time
7.Brillestel, maksimum (1) (lov § 15, stk. 5)1.323 kr. 
9.Godtgørelse for varigt mén, 100 pct. (lov § 18, stk. 3)1.013.500 kr. 
10.Godtgørelse for varigt mén, 120 pct. (lov § 18, stk. 4)1.216.200 kr. 
11.Godtgørelse for varigt mén, 100 pct., skader før 1. juli 2002 (2) (lov § 33, stk. 3)737.000 kr. 
12.Godtgørelse for varigt mén, 120 pct., skader før 1. juli 2002 (2) (lov § 33, stk. 4)884.400 kr. 
13.Erstatning for varigt mén, 100 pct., skader før 1. januar 1993 (3) (lov § 71, stk. 4)73.500 kr.årligt
14.Uddannelsesgodtgørelse, maksimum (4) (lov § 18 b, stk. 3 (5))504.640 kr.årligt
15.Uddannelsesgodtgørelse, minimum (4) (lov § 18 b, stk. 3 (5))268.740 kr.årligt
16.Uddannelsesgodtgørelse, forlænget periode (barsel) (4) (lov § 18 b, stk. 3 (5))244.140 kr.årligt
17.Erstatning for tab af erhvervsevne, 100 pct., gennemført uddannelse med uddannelsesgodtgørelse, maksimum (lov § 17, stk. 8 (5))559.360 kr.årligt
18.Erstatning for tab af erhvervsevne, 100 pct., maksimum (lov § 17, stk. 6) (lov § 17, stk. 8 (5))464.269 kr.årligt
19.Overgangsbeløb ved dødsfald (lov § 19, stk. 1)191.000 kr. 
20.Erstatning for tab af forsørger, ægtefælle/samlever, maksimum (lov § 20, stk. 2)167.808 kr.årligt
21.Erstatning for tab af forsørger, barn, maksimum (6) (lov § 21, stk. 1)55.936 kr.årligt
22.Erstatning for tab af forsørger, barn, dobbelt, maksimum (6) (lov § 21, stk. 2)111.872 kr.årligt


Beregningsgrundlag

23.Årsløn, maksimum (lov § 24, stk. 5) (lov § 24, stk. 10 (5))608.000 kr.årligt
24.Årsløn, under 18 år/uddannelse, normal (lov § 24, stk. 2) (lov § 24, stk. 10 (5))434.000 kr.årligt
25.Årsløn, under 18 år/uddannelse, minimum, skader fra 1. juli 2024 (lov § 24, stk. 10 (5))257.000 kr.årligt
26.Årsløn, under 18 år (21 år)/uddannelse, minimum, skader før 1. juli 2024 (lov § 24, stk. 6)219.000 kr.årligt
27.Årsløn, personer udenfor erhverv, skader fra 1. juli 2024 (lov § 24, stk. 10 (5))54.000 kr.årligt
28.Årsløn, personer udenfor erhverv, skader før 1. juli 2024 (lov § 24, stk. 2)45.000 kr.årligt
29.Tillæg til indtægt, fri kost og logi, skader før 1. juli 2024 (lov § 24, stk. 4)47.510 kr.årligt
30.Tillæg til indtægt, fri kost pr. dag, fuld kost, skader før 1. juli 2024 (lov § 24, stk. 4)100 kr.dag
31.Tillæg til indtægt, fri kost pr. dag, delvis fuld kost, skader før 1. juli 2024 (lov § 24, stk. 4)85 kr.dag
32.Tillæg til indtægt, fri kost pr. dag, et måltid, skader før 1. juli 2024 (lov § 24, stk. 4)55 kr.dag
33.Tillæg til løbende ydelses grundniveau (reguleringsprocent) (lov § 25, stk. 2)0,0 pct. 


Honorarer for lægeerklæringer (7)

34.Anmeldelse, erhvervssygdom/arbejdsbetinget lidelse (8) (lov § 35, stk. 3)246 kr.
35.Supplementsblad ved anmeldelse af høreskader (8) (lov § 35, stk. 3)648 kr.
36.Indledende attest AES 010 Lægeerklæring I (9) (lov § 35, stk. 3)688 kr.
37.Funktionsattest AES 020 Generel funktionsattest (9) (lov § 35, stk. 3)1.375 kr.
38.Funktionsattest AES 210 Psykiske følger (9) (lov § 35, stk. 3)1.375 kr.
39.Funktionsattest AES 220 Øje (9) (lov § 35, stk. 3)1.375 kr.
40.Funktionsattest AES 230 Nakke-hals (9) (lov § 35, stk. 3)1.375 kr.
41.Funktionsattest AES 240 Brystryg og lænderyg (9) (lov § 35, stk. 3)1.375 kr.
42.Funktionsattest AES 280 Brok (9) (lov § 35, stk. 3)1.375 kr.
43.Funktionsattest AES 290 Hørelse (9) (lov § 35, stk. 3)1.375 kr.
44.Tillæg til AES 290 for nyoptaget toneaudiometri (9) (lov § 35, stk. 3)343 kr.
45.Tillæg til AES 290 for nyoptaget taleaudiometri (9) (lov § 35, stk. 3)343 kr.
46.Tillæg til AES 290 for nyoptaget stapediusrefleksmåling (9) (lov § 35, stk. 3)172 kr.
47.Funktionsattest AES 310 Skulderled/overarm (9) (lov § 35, stk. 3)1.375 kr.
48.Funktionsattest AES 320 Albueled (9) (lov § 35, stk. 3)1.375 kr.
49.Funktionsattest AES 330 Underarm (9) (lov § 35, stk. 3)1.375 kr.
50.Funktionsattest AES 340 Håndled (9) (lov § 35, stk. 3)1.375 kr.
51.Funktionsattest AES 350 Fingre (9) (lov § 35, stk. 3)1.375 kr.
52.Funktionsattest AES 410 Hofte/lårben (9) (lov § 35, stk. 3)1.375 kr.
53.Funktionsattest AES 420 Knæled (9) (lov § 35, stk. 3)1.375 kr.
54.Funktionsattest AES 430 Underben (9) (lov § 35, stk. 3)1.375 kr.
55.Funktionsattest AES 440 Fodled (9) (lov § 35, stk. 3)1.375 kr.


Sagspriser

56.Ulykkestilfælde (10) (11) (lov § 59, stk. 1)12.380 kr.
57.Erhvervssygdom (10) (12) (lov § 59, stk. 1)5.660 kr.
58.Sag efter veteranloven (10) (13) (lov § 6)5.660 kr.
59.Sag oprettet i Ankestyrelsen (lov § 59, stk. 1)10.700 kr.

 

(1) Inklusive moms

(2) Jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000

(3) Jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987

(4) Kan tidligst tilkendes fra 1. juli 2024.

(5) Jf. lov nr. 1541 af 12. december 2023

(6) Forsørgertabserstatninger til børn nedsættes, hvis erstatningerne tilsammen vil overstige 50 pct. af afdødes årsløn (40 pct. hvis der samtidig ydes forsørgertabserstatning til ægtefælle/samlever)

(7) Eksklusive moms

(8) Gælder for perioden 1. april 2024 - 31. marts 2025

(9) Gælder for perioden 1. april 2024 - 31. marts 2025

(10) Beløb betales ved behandling af nyanmeldt sag og ved behandling i forbindelse med revision/genoptagelse af sag

(11) Gælder også for sag om skade på briller, hjælpemidler mv. samt sag om kortvarig skadelig påvirkning

(12) Gælder også for sag om pludselig løfteskade

(13) Jf. lov nr. 336 af 2. april 2014