Arbejdsskader - Aktuelle satser

Satser gældende for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021.

Ydelser

1.

Lægebehandling, kørsel i egen bil (lov § 38, stk. 2)

1,90 kr.

km

2.

Lægebehandling, timepenge (lov § 38, stk. 2)

19,04 kr.

time

3.

Lægebehandling, dagpenge (lov § 38, stk. 2)

457,00 kr.

dag

4.

Lægebehandling, overnatning, hele landet (1) (lov § 38, stk. 2)

1.012 kr.

døgn

5.

Lægebehandling, tabt arbejdsfortjeneste, maksimum (lov § 38, stk. 2)

298,89 kr.

time 

6.

Lægebehandling, tabt arbejdsfortjeneste, frivilligt sikrede, minimum (lov § 38, stk. 2)

213,04 kr.

time

7.

Brillestel, maksimum (2) (lov § 15, stk. 5)

1.200 kr.

 

8.

Erstatning for tab af erhvervsevne, 100 pct., maksimum (lov § 17, stk. 6)

430.671 kr.

årligt

9.

Godtgørelse for varigt mén, 100 pct. (lov § 18, stk. 3)

939.500 kr.

 

10.

Godtgørelse for varigt mén, 120 pct. (lov § 18, stk. 4)

1.127.400 kr.

 

11.

Godtgørelse for varigt mén, 100 pct., skader før 1. juli 2002 (3) (lov § 33, stk. 3)

684.000 kr.

 

12.

Godtgørelse for varigt mén, 120 pct., skader før 1. juli 2002 (3) (lov § 33, stk. 4)

820.800 kr.

 

13.

Erstatning for varigt mén, 100 pct., skader før 1. januar 1993 (4) (lov § 71, stk. 4)

68.500 kr.

årligt

14.

Overgangsbeløb ved dødsfald (lov § 19, stk. 1)

177.000 kr.

 

15.

Erstatning for tab af forsørger, ægtefælle/samlever, maksimum (lov § 20, stk. 2)

155.664 kr.

årligt

16.

Erstatning for tab af forsørger, barn, maksimum (5) (lov § 21, stk. 1)

51.888 kr.

årligt

17.

Erstatning for tab af forsørger, barn, dobbelt, maksimum (5) (lov § 21, stk. 2)

103.776 kr.

årligt


Beregningsgrundlag

18.

Årsløn, maksimum (lov § 24, stk. 5)

564.000 kr.

årligt

19.

Årsløn, personer udenfor erhverv (lov § 24, stk. 2)

43.000 kr.

årligt

20.

Årsløn, under 18 år/uddannelse, minimum (lov § 24, stk. 6)

210.000 kr.

årligt

21.

Årsløn, under 18 år/uddannelse, normal (lov § 24, stk. 2)

402.000 kr.

årligt

22.

Tillæg til indtægt, fri kost og logi (lov § 24, stk. 4)

41.210 kr.

årligt

23.

Tillæg til indtægt, fri kost pr. dag, fuld kost (lov § 24, stk. 4)

80 kr.

dag

24.

Tillæg til indtægt, fri kost pr. dag, delvis fuld kost (lov § 24, stk. 4)

65 kr.

dag

25.

Tillæg til indtægt, fri kost pr. dag, et måltid (lov § 24, stk. 4)

45 kr.

dag

26.

Tillæg til løbende ydelses grundniveau (reguleringsprocent) (lov § 25, stk. 2)

53,6 pct.

 


Honorarer for lægeerklæringer (6)

27.

Anmeldelse, erhvervssygdom/arbejdsbetinget lidelse (7) (lov § 35, stk. 3)

221 kr.

28.

Supplementsblad ved anmeldelse af høreskader (7) (lov § 35, stk. 3)

583 kr.

29.

Indledende attest AES 010 Lægeerklæring I (8) (lov § 35, stk. 3)

619 kr.

30.

Funktionsattest AES 020 Generel funktionsattest (8) (lov § 35, stk. 3)

1.239 kr.

31.

Funktionsattest AES 210 Psykiske følger (8) (lov § 35, stk. 3)

1.239 kr.

32.

Funktionsattest AES 220 Øje (8) (lov § 35, stk. 3)

1.239 kr.

33.

Funktionsattest AES 230 Nakke-hals (8) (lov § 35, stk. 3)

1.239 kr.

34.

Funktionsattest AES 240 Brystryg og lænderyg (8) (lov § 35, stk. 3)

1.239 kr.

35.

Funktionsattest AES 280 Brok (8) (lov § 35, stk. 3)

1.239 kr.

36.

Funktionsattest AES 290 Hørelse (8) (lov § 35, stk. 3)

1.239 kr.

37.

Tillæg til AES 290 for nyoptaget toneaudiometri (8) (lov § 35, stk. 3)

309 kr.

38.

Tillæg til AES 290 for nyoptaget taleaudiometri (8) (lov § 35, stk. 3)

309 kr.

39.

Tillæg til AES 290 for nyoptaget stapediusrefleksmåling (8) (lov § 35, stk. 3)

155 kr.

40.

Funktionsattest AES 310 Skulderled/overarm (8) (lov § 35, stk. 3)

1.239 kr.

41.

Funktionsattest AES 320 Albueled (8) (lov § 35, stk. 3)

1.239 kr.

42.

Funktionsattest AES 330 Underarm (8) (lov § 35, stk. 3)

1.239 kr.

43.

Funktionsattest AES 340 Håndled (8) (lov § 35, stk. 3)

1.239 kr.

44.

Funktionsattest AES 350 Fingre (8) (lov § 35, stk. 3)

1.239 kr.

45.

Funktionsattest AES 410 Hofte/lårben (8) (lov § 35, stk. 3)

1.239 kr.

46.

Funktionsattest AES 420 Knæled (8) (lov § 35, stk. 3)

1.239 kr.

47.

Funktionsattest AES 430 Underben (8) (lov § 35, stk. 3)

1.239 kr.

48.

Funktionsattest AES 440 Fodled (8) (lov § 35, stk. 3)

1.239 kr.


Sagspriser

49.

Ulykkestilfælde (9) (10) (lov § 59, stk. 1)

10.170 kr.

50.

Erhvervssygdom (9) (11) (lov § 59, stk. 1)

5.450 kr.

51.

Sag efter veteranloven (9) (12) (lov § 6)

5.450 kr.

52.

Sag oprettet i Ankestyrelsen (lov § 59, stk. 1)

10.800 kr.

 

(1) Gælder for perioden 15. februar 2020 - 14. februar 2021

(2) Inklusive moms

(3) Jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000

(4) Jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987

(5) Forsørgertabserstatninger til børn nedsættes, hvis erstatningerne tilsammen vil overstige 50 pct. af afdødes årsløn (40 pct. hvis der samtidig ydes forsørgertabserstatning til ægtefælle/samlever)

(6) Eksklusive moms

(7) Gælder for perioden 1. april 2020 - 31. januar 2021

(8) Gælder for perioden 1. april 2020 - 31. marts 2021

(9) Beløb betales ved behandling af nyanmeldt sag og ved behandling i forbindelse med revision/genoptagelse af sag

(10) Gælder også for sag om skade på briller, hjælpemidler mv. samt sag om kortvarig skadelig påvirkning

(11) Gælder også for sag om pludselig løfteskade

(12) Jf. lov nr. 336 af 2. april 2014