Arbejdsskader - Aktuelle satser

Satser gældende for perioden 1. januar 2023 - 31. december 2023.

Ydelser

1.

Lægebehandling, kørsel i egen bil (lov § 38, stk. 2)

2,19 kr.

km

2.

Lægebehandling, timepenge (lov § 38, stk. 2)

19,88 kr.

time

3.

Lægebehandling, dagpenge (lov § 38, stk. 2)

477 kr. 

dag

4.

Lægebehandling, overnatning, hele landet (lov § 38, stk. 2)

1.448 kr.

døgn

5.

Lægebehandling, tabt arbejdsfortjeneste, maksimum (lov § 38, stk. 2)

311,61 kr.

time 

6.

Lægebehandling, tabt arbejdsfortjeneste, frivilligt sikrede, minimum (lov § 38, stk. 2)

222,05 kr.

time

7.

Brillestel, maksimum (1) (lov § 15, stk. 5)

1.260 kr.

 

8.

Erstatning for tab af erhvervsevne, 100 pct., maksimum (lov § 17, stk. 6)

448.997 kr.

årligt

9.

Godtgørelse for varigt mén, 100 pct. (lov § 18, stk. 3)

979.000 kr.

 

10.

Godtgørelse for varigt mén, 120 pct. (lov § 18, stk. 4)

1.174.800 kr.

 

11.

Godtgørelse for varigt mén, 100 pct., skader før 1. juli 2002 (2) (lov § 33, stk. 3)

712.000 kr.

 

12.

Godtgørelse for varigt mén, 120 pct., skader før 1. juli 2002 (2) (lov § 33, stk. 4)

854.400 kr.

 

13.

Erstatning for varigt mén, 100 pct., skader før 1. januar 1993 (3) (lov § 71, stk. 4)

71.000 kr.

årligt

14.

Overgangsbeløb ved dødsfald (lov § 19, stk. 1)

184.500 kr.

 

15.

Erstatning for tab af forsørger, ægtefælle/samlever, maksimum (lov § 20, stk. 2)

162.288 kr.

årligt

16.

Erstatning for tab af forsørger, barn, maksimum (4) (lov § 21, stk. 1)

54.096 kr.

årligt

17.

Erstatning for tab af forsørger, barn, dobbelt, maksimum (4) (lov § 21, stk. 2)

108.192 kr.

årligt


Beregningsgrundlag

18.

Årsløn, maksimum (lov § 24, stk. 5)

588.000 kr.

årligt

19.

Årsløn, personer udenfor erhverv (lov § 24, stk. 2)

45.000 kr.

årligt

20.

Årsløn, under 18 år/uddannelse, minimum (lov § 24, stk. 6)

219.000 kr.

årligt

21.

Årsløn, under 18 år/uddannelse, normal (lov § 24, stk. 2)

419.000 kr.

årligt

22.

Tillæg til indtægt, fri kost og logi (lov § 24, stk. 4)

48.615 kr.

årligt

23.

Tillæg til indtægt, fri kost pr. dag, fuld kost (lov § 24, stk. 4)

95 kr.

dag

24.

Tillæg til indtægt, fri kost pr. dag, delvis fuld kost (lov § 24, stk. 4)

80 kr.

dag

25.

Tillæg til indtægt, fri kost pr. dag, et måltid (lov § 24, stk. 4)

50 kr.

dag

26.

Tillæg til løbende ydelses grundniveau (reguleringsprocent) (lov § 25, stk. 2)

60,1 pct.

 


Honorarer for lægeerklæringer (5)

27.

Anmeldelse, erhvervssygdom/arbejdsbetinget lidelse (6) (lov § 35, stk. 3)

233 kr.

28.

Supplementsblad ved anmeldelse af høreskader (6) (lov § 35, stk. 3)

612 kr.

29.

Indledende attest AES 010 Lægeerklæring I (7) (lov § 35, stk. 3)

663 kr.

30.

Funktionsattest AES 020 Generel funktionsattest (7) (lov § 35, stk. 3)

1.327 kr.

31.

Funktionsattest AES 210 Psykiske følger (7) (lov § 35, stk. 3)

1.327 kr.

32.

Funktionsattest AES 220 Øje (7) (lov § 35, stk. 3)

1.327 kr.

33.

Funktionsattest AES 230 Nakke-hals (7) (lov § 35, stk. 3)

1.327 kr.

34.

Funktionsattest AES 240 Brystryg og lænderyg (7) (lov § 35, stk. 3)

1.327 kr.

35.

Funktionsattest AES 280 Brok (7) (lov § 35, stk. 3)

1.327 kr.

36.

Funktionsattest AES 290 Hørelse (7) (lov § 35, stk. 3)

1.327 kr.

37.

Tillæg til AES 290 for nyoptaget toneaudiometri (7) (lov § 35, stk. 3)

331 kr.

38.

Tillæg til AES 290 for nyoptaget taleaudiometri (7) (lov § 35, stk. 3)

331 kr.

39.

Tillæg til AES 290 for nyoptaget stapediusrefleksmåling (7) (lov § 35, stk. 3)

166 kr.

40.

Funktionsattest AES 310 Skulderled/overarm (7) (lov § 35, stk. 3)

1.327 kr.

41.

Funktionsattest AES 320 Albueled (7) (lov § 35, stk. 3)

1.327 kr.

42.

Funktionsattest AES 330 Underarm (7) (lov § 35, stk. 3)

1.327 kr.

43.

Funktionsattest AES 340 Håndled (7) (lov § 35, stk. 3)

1.327 kr.

44.

Funktionsattest AES 350 Fingre (7) (lov § 35, stk. 3)

1.327 kr.

45.

Funktionsattest AES 410 Hofte/lårben (7) (lov § 35, stk. 3)

1.327 kr.

46.

Funktionsattest AES 420 Knæled (7) (lov § 35, stk. 3)

1.327 kr.

47.

Funktionsattest AES 430 Underben (7) (lov § 35, stk. 3)

1.327 kr.

48.

Funktionsattest AES 440 Fodled (7) (lov § 35, stk. 3)

1.327 kr.


Sagspriser

49.

Ulykkestilfælde (8) (9) (lov § 59, stk. 1)

11.860 kr.

50.

Erhvervssygdom (8) (10) (lov § 59, stk. 1)

5.420 kr.

51.

Sag efter veteranloven (8) (11) (lov § 6)

5.420 kr.

52.

Sag oprettet i Ankestyrelsen (lov § 59, stk. 1)

10.300 kr.

 

(1) Inklusive moms

(2) Jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000

(3) Jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987

(4) Forsørgertabserstatninger til børn nedsættes, hvis erstatningerne tilsammen vil overstige 50 pct. af afdødes årsløn (40 pct. hvis der samtidig ydes forsørgertabserstatning til ægtefælle/samlever)

(5) Eksklusive moms

(6) Gælder for perioden 1. oktober 2023 - 31. marts 2024

(7) Gælder for perioden 1. april 2023 - 31. marts 2024

(8) Beløb betales ved behandling af nyanmeldt sag og ved behandling i forbindelse med revision/genoptagelse af sag

(9) Gælder også for sag om skade på briller, hjælpemidler mv. samt sag om kortvarig skadelig påvirkning

(10) Gælder også for sag om pludselig løfteskade

(11) Jf. lov nr. 336 af 2. april 2014