Arbejdsskader - Alle satser

Historiske satser og fremtidige satser

Ydelser

Beregningsgrundlag


Honorarer for læge- og tandlægeerklæringer (fra 2004)

Sagspriser (fra 2017)

Sagspriser (2004-2016)