Kapitaliseringsfaktorer

Her finder du tabeller over kapitaliseringsfaktorer, der bruges, når løbende erstatninger omsættes til kapitalbeløb i arbejdsskadesager.

Et kapitalbeløb er en beregnet nutidsværdi af en løbende ydelse. Et kapitalbeløb beregnes ved at gange den årlige løbende ydelse med en kapitaliseringsfaktor.

Kapitaliseringsfaktoren afhænger af alder, restperioden med løbende erstatning samt af retten til afløsningsbeløb.

Før 1. marts 2015 var kapitaliseringsfaktorerne også afhængig af køn. For omsætning gældende fra 1. marts 2015 skelnes der ikke mellem køn.

Kapitaliseringsfaktorerne er fastsat i bekendtgørelser og vejledninger. Klik på en bekendtgørelse eller en vejledning nederst på siden.

For arbejdsskader fra 1. januar 2004 og senere (2) er kapitaliseringsfaktorerne justeret den 1. juli 2009 (Velfærdsreformen), den 1. januar 2012 (Tilbagetrækningsreformen) og den 29. december 2015 i overensstemmelse med ændringer i folkepensionsalderen.

For arbejdsskader fra 1. januar 2011 og senere reguleres kapitaliseringsfaktorerne hvert år pr. 1. januar.

Klik på linkene i nedenstående oversigt for at se tabeller over kapitaliseringsfaktorer.
 

Arbejdsskader Omsætninger Erstatning for
tab af erhvervsevne
Erstatning for
tab af forsørger


Før
1. januar 2004 (1)Før 1. marts 2015

 

Mænd, til 67 år (3)


Mænd, til 65 år (4)
 

Kvinder, til 67 år (3)


Kvinder, til 65 år (4)
 

Mænd

Mænd, til 67 år (5)

Mænd, til 65 år (6)
 

Kvinder

Kvinder, til 67 år (5)

Kvinder, til 65 år (6)
 Fra 1. marts 2015

 

Alle, til 67 år (3)


Alle, til 65 år (4)
 

Alle 

Alle, til 67 år (5)

Alle, til 65 år (6)
 


Perioden
1. januar 2004 til
30. juni 2007 (2)


Før 1. juli 2009
 


Mænd

 


Kvinder

 


Mænd

 


Kvinder

 
Perioden
1. juli 2009 til
31. december 2011

Mænd, til 65 år (7)

Mænd, til 65 ½ år (8)

Mænd, til 66 år (9)

Mænd, til 66 ½ år (10)

Mænd, til 67 år (11)
 

Kvinder, til 65 år (7)

Kvinder, til 65 ½ år (8)

Kvinder, til 66 år (9)

Kvinder, til 66 ½ år (10)

Kvinder, til 67 år (11)
 

Mænd 

Kvinder 
Perioden
1. januar 2012 til
28. februar 2015

Mænd, til 65 år (12)

Mænd, til 65 ½ år (13)

Mænd, til 66 år (14)

Mænd, til 66 ½ år (15)

Mænd, til 67 år (16)
 

Kvinder, til 65 år (12)

Kvinder, til 65 ½ år (13)

Kvinder, til 66 år (14)

Kvinder, til 66 ½ år (15)

Kvinder, til 67 år (16)
 

Mænd

Kvinder
Perioden
1. marts 2015 til
28. december 2015

Alle, til 65 år (12)

Alle, til 65 ½ år (13)

Alle, til 66 år (14)

Alle, til 66 ½ år (15)

Alle, til 67 år (16)
 

Alle


Fra 29. december 2015

Alle, til 65 år (12)

Alle, til 65 ½ år (13)

Alle, til 66 år (14)

Alle, til 66 ½ år (15)

Alle, til 67 år (17)

Alle, til 68 år (18)
 


Alle


Perioden
1. juli 2007 til
31. december 2010


I 2007
 


Mænd

 


Kvinder

 


Mænd

 


Kvinder

 


I 2008
 


Mænd

 


Kvinder

 


Mænd

 


Kvinder

 


I 1. halvår 2009

 


Mænd
 


Kvinder
 


Mænd
 


Kvinder
 

I 2. halvår 2009

Mænd, til 65 år (7)

Mænd, til 65 ½ år (8)

Mænd, til 66 år (9)

Mænd, til 66 ½ år (10)

Mænd, til 67 år (11)
 

Kvinder, til 65 år (7)

Kvinder, til 65 ½ år (8)

Kvinder, til 66 år (9)

Kvinder, til 66 ½ år (10)

Kvinder, til 67 år (11)
 

Mænd

Kvinder

I 2010

Mænd, til 65 år (7)

Mænd, til 65 ½ år (8)

Mænd, til 66 år (9)

Mænd, til 66 ½ år (10)

Mænd, til 67 år (11)
 

Kvinder, til 65 år (7)

Kvinder, til 65 ½ år (8)

Kvinder, til 66 år (9)

Kvinder, til 66 ½ år (10)

Kvinder, til 67 år (11)
 

Mænd

Kvinder

I 2011

Mænd, til 65 år (7)

Mænd, til 65 ½ år (8)

Mænd, til 66 år (9)

Mænd, til 66 ½ år (10)

Mænd, til 67 år (11)
 

Kvinder, til 65 år (7)

Kvinder, til 65 ½ år (8)

Kvinder, til 66 år (9)

Kvinder, til 66 ½ år (10)

Kvinder, til 67 år (11)
 

Mænd

Kvinder
Perioden
1. januar 2012 til
28. februar 2015

Mænd, til 65 år (12)

Mænd, til 65 ½ år (13)

Mænd, til 66 år (14)

Mænd, til 66 ½ år (15)

Mænd, til 67 år (16)
 

Kvinder, til 65 år (12)

Kvinder, til 65 ½ år (13)

Kvinder, til 66 år (14)

Kvinder, til 66 ½ år (15)

Kvinder, til 67 år (16)
 

Mænd

Kvinder
Perioden
1. marts 2015 til
28. december 2015

Alle, til 65 år (12)

Alle, til 65 ½ år (13)

Alle, til 66 år (14)

Alle, til 66 ½ år (15)

Alle, til 67 år (16)
 

Alle


Fra 29. december 2015

Alle, til 65 år (12)

Alle, til 65 ½ år (13)

Alle, til 66 år (14)

Alle, til 66 ½ år (15)

Alle, til 67 år (17)

Alle, til 68 år (18)
 


Alle


Fra 1. januar 2011

I 2011

Mænd, til 65 år (7)

Mænd, til 65 ½ år (8)

Mænd, til 66 år (9)

Mænd, til 66 ½ år (10)

Mænd, til 67 år (11)
 

Kvinder, til 65 år (7)

Kvinder, til 65 ½ år (8)

Kvinder, til 66 år (9)

Kvinder, til 66 ½ år (10)

Kvinder, til 67 år (11)
 

Mænd

Kvinder

I 2012

Mænd, til 65 år (12)

Mænd, til 65 ½ år (13)

Mænd, til 66 år (14)

Mænd, til 66 ½ år (15)

Mænd, til 67 år (16)
 

Kvinder, til 65 år (12)

Kvinder, til 65 ½ år (13)

Kvinder, til 66 år (14)

Kvinder, til 66 ½ år (15)

Kvinder, til 67 år (16)
 

Mænd

Kvinder

I 2013

Mænd, til 65 år (12)

Mænd, til 65 ½ år (13)

Mænd, til 66 år (14)

Mænd, til 66 ½ år (15)

Mænd, til 67 år (16)
 

Kvinder, til 65 år (12)

Kvinder, til 65 ½ år (13)

Kvinder, til 66 å(14)

Kvinder, til 66 ½ år (15)

Kvinder, til 67 år (16)
 

Mænd

Kvinder

I 2014

Mænd, til 65 år (12)

Mænd, til 65 ½ år (13)

Mænd, til 66 år (14)

Mænd, til 66 ½ år (15)

Mænd, til 67 år (16)
 

Kvinder, til 65 år (12)

Kvinder, til 65 ½ år (13)

Kvinder, til 66 år (14)

Kvinder, til 66 ½ år (15)

Kvinder, til 67 år (16)
 

Mænd

Kvinder
Perioden
1. januar 2015 til
28. februar 2015

Mænd, til 65 år (12)

Mænd, til 65 ½ år (13)

Mænd, til 66 år (14)

Mænd, til 66 ½ år (15)

Mænd, til 67 år (16)
 

Kvinder, til 65 år (12)

Kvinder, til 65 ½ år (13)

Kvinder, til 66 år (14)

Kvinder, til 66 ½ år (15)

Kvinder, til 67 år (16)
 

Mænd

Kvinder
Perioden
1. marts 2015 til
28. december 2015

Alle, til 65 år (12)

Alle, til 65 ½ år (13)

Alle, til 66 år (14)

Alle, til 66 ½ år (15)

Alle, til 67 år (16)
 

Alle

Perioden
29. december 2015 til
31. december 2015

Alle, til 65 år (12)

Alle, til 65 ½ år (13)

Alle, til 66 år (14)

Alle, til 66 ½ år (15)

Alle, til 67 år (17)

Alle, til 68 år (18)
 

 

 Alle

 I 2016

Alle, til 65 år (12)

Alle, til 65 ½ år (13)

Alle, til 66 år (14)

Alle, til 66 ½ år (15)

Alle, til 67 år (17)

Alle, til 68 år (18)
 


Alle

I 2017

Alle, til 65 ½ år (13)

Alle, til 66 år (14)

Alle, til 66 ½ år (15)

Alle, til 67 år (17)

Alle, til 68 år (18)
 

Alle
I 2018

Alle, til 66 år (14)

Alle, til 66 ½ år (15)

Alle, til 67 år (17)

Alle, til 68 år (18)
 
AlleI 2019

Alle, til 66 ½ år (15)

Alle, til 67 år (17)

Alle, til 68 år (18)
 Alle


I 2020

Alle, til 67 år (17)

Alle, til 68 år (18)
 


Alle

(1) Inklusive erhvervssygdomme anmeldt i 2004

(2) Eksklusive erhvervssygdomme anmeldt i 2004

(3) Omfatter tilskadekomne født før 1. juli 1939 og tilskadekomne, hvor den første afgørelse om erhvervsevnetab er truffet før 1. juli 1999

(4) Omfatter tilskadekomne født 1. juli 1939 eller senere, hvor den første afgørelse om erhvervsevnetab er truffet 1. juli 1999 eller senere

(5) Omfatter efterladte født før 1. juli 1939 og efterladte, hvor den første afgørelse om forsørgertab er truffet før 1. juli 1999, med erstatning tilkendt til det 67. år med 2 års afløsningsbeløb

(6) Omfatter efterladte født 1. juli 1939 eller senere, hvor den første afgørelse om forsørgertab er truffet 1. juli 1999 eller senere, med erstatning tilkendt til det 65. år med 4 års afløsningsbeløb

(7) Har omfattet tilskadekomne født før 1. januar 1959

(8) Har omfattet tilskadekomne født i perioden 1. januar 1959 til 30. juni 1959

(9) Har omfattet tilskadekomne født i perioden 1. juli 1959 til 31. december 1959

(10) Har omfattet tilskadekomne født i perioden 1. januar 1960 til 30. juni 1960

(11) Har omfattet tilskadekomne født 1. juli 1960 eller senere

(12) Omfatter tilskadekomne født før 1. januar 1954

(13) Omfatter tilskadekomne født i perioden 1. januar 1954 til 30. juni 1954

(14) Omfatter tilskadekomne født i perioden 1. juli 1954 til 31. december 1954

(15) Omfatter tilskadekomne født i perioden 1. januar 1955 til 30. juni 1955

(16) Har omfattet tilskadekomne født 1. juli 1955 eller senere

(17) Omfatter tilskadekomne født i perioden 1. juli 1955 til 31. december 1962

(18) Omfatter tilskadekomne født 1. januar 1963 eller senere

 

Læs mere om kapitaliseringsfaktorer