Kapitaliseringsfaktorer

Her finder du tabeller over kapitaliseringsfaktorer, der bruges, når løbende erstatninger omsættes til kapitalbeløb i arbejdsskadesager.

Et kapitalbeløb er en beregnet nutidsværdi af en løbende ydelse. Et kapitalbeløb beregnes ved at gange den årlige løbende ydelse med en kapitaliseringsfaktor.

Kapitaliseringsfaktoren afhænger af alder, restperioden med løbende erstatning samt af retten til afløsningsbeløb.

Før 1. marts 2015 var kapitaliseringsfaktorerne også afhængig af køn. For omsætning gældende fra 1. marts 2015 skelnes der ikke mellem køn.

Kapitaliseringsfaktorerne er fastsat i vejledninger. Klik på en vejledning nederst på siden.

For arbejdsskader fra 1. januar 2004 og senere (2) er kapitaliseringsfaktorerne justeret den 1. juli 2009 (Velfærdsreformen), den 1. januar 2012 (Tilbagetrækningsreformen), den 29. december 2015 (indeksering) og den 31. december 2020 (indeksering) i overensstemmelse med ændringer i folkepensionsalderen.  

For arbejdsskader fra 1. januar 2011 og senere reguleres kapitaliseringsfaktorerne hvert år den 1. januar ud fra udviklingen i en række forudsætninger om forrentning, beskatning og løntalsregulering samt dødelighed (for arbejdsskader fra 1. januar 2021). 

Klik på linkene i nedenstående oversigt for at komme frem til tabeller over kapitaliseringsfaktorer.
 

Arbejdsskader

Før 1. januar 2004 (1)
 

Perioden 1. januar 2004 til 30. juni 2007 (2)
 

Perioden 1. juli 2007 til 31. december 2010
 

Perioden 1. januar 2011 til 31. december 2020
 

Fra 1. januar 2021
 

 

(1) Inklusive erhvervssygdomme anmeldt i 2004

(2) Eksklusive erhvervssygdomme anmeldt i 2004

 

Læs mere om kapitaliseringsfaktorer