Kapitaliseringsfaktorer

Arbejdsskader før 1. januar 2004 (og erhvervssygdomme anmeldt i 2004)
Forsørgertabserstatning tilkendt til det 67. år
Gældende ved omsætning fra 1. marts 2015

Note: Omfatter efterladte født før den 1. juli 1939 og efterladte, hvor den første afgørelse om forsørgertab er truffet før den 1. juli 1999, med erstatning tilkendt til det 67. år med 2 års afløsningsbeløb

 

Fyldt alder: 57 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0                        
1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
7                        
8                        
9   6,552 6,582 6,612 6,642 6,672 6,703 6,733 6,763 6,793 6,823 6,853
10 6,883                      

 

Fyldt alder: 58 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0                        
1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
7                        
8   6,206 6,240 6,273 6,307 6,340 6,374 6,407 6,440 6,474 6,507 6,541
9 6,574                      
10                        

 

Fyldt alder: 59 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0                        
1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
7   5,828 5,865 5,902 5,939 5,976 6,014 6,051 6,088 6,125 6,162 6,199
8 6,236                      
9                        
10                        

 

Fyldt alder: 60 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0                        
1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6   5,413 5,454 5,496 5,537 5,578 5,619 5,660 5,701 5,743 5,784 5,825
7 5,866                      
8                        
9                        
10                        

 

Fyldt alder: 61 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0                        
1                        
2                        
3                        
4                        
5   4,958 5,004 5,050 5,095 5,141 5,187 5,233 5,279 5,325 5,370 5,416
6 5,462                      
7                        
8                        
9                        
10                        

 

Fyldt alder: 62 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0                        
1                        
2                        
3                        
4   4,457 4,508 4,559 4,610 4,661 4,712 4,762 4,813 4,864 4,915 4,966
5 5,017                      
6                        
7                        
8                        
9                        
10                        

 

Fyldt alder: 63 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0                        
1                        
2                        
3   3,904 3,961 4,018 4,074 4,131 4,188 4,245 4,302 4,359 4,415 4,472
4 4,529                      
5                        
6                        
7                        
8                        
9                        
10                        

 

Fyldt alder: 64 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0                        
1                        
2   3,293 3,357 3,420 3,483 3,547 3,610 3,673 3,737 3,800 3,863 3,927
3 3,990                      
4                        
5                        
6                        
7                        
8                        
9                        
10                        

 

Fyldt alder: 65 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0                        
1   2,616 2,687 2,757 2,828 2,899 2,970 3,040 3,111 3,182 3,253 3,323
2 3,394                      
3                        
4                        
5                        
6                        
7                        
8                        
9                        
10                        

 

Fyldt alder: 66 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0   1,864 1,943 2,023 2,102 2,181 2,260 2,339 2,418 2,498 2,577 2,656
1 2,735                      
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
7                        
8                        
9                        
10